DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 7     <-- 7 -->        PDF

aY´Y = Suma kvadrata za ukupnu varijabilnost [premetnuti (Y´) red vektor
pomnožen sa kolona y-vektorom],


= Ukupni broj stupnjeva slobode,
(2Yi)8
iiY* = Korekcioni faktor za sredinu = ,
n
b´X´Y = Suma kvadrata za regresiju sa p stupnjeva slobode, tj. 7 u našem
primjeru,


il


= (bo, bi, b2, b.j, b4, b5, br„ b-) X


2Yj


b´ SXjYi


2X2Yi


SX3Yi


2X4Yi


SXsYi


2X6Y;


2X7Yi


S2X´Y


= Srednji kvadrat za grešku.


REZULTATI I DISKUSIJA


Korelacija. Na bazi podataka, koji su upotrijebljeni u ovim proučavanjima,
izračunati su korelacioni koeficijenti (r) za sve zavisne i nezavisnu
varijablu (Tabela 3). Iz ranijih proučavanja ustanovljen je vrlo visok korelacioni
koeficijent između prsnih promjera i visina, to će reći da su deblja
stabla u pravilu viša, i obratno. Korelacija između prsnog promjera, visine
i drvne mase (jednog dijela stabla) je prirodna pojava koja pokazuje očitu
zakonitost (E m r o v i ć, B. 1960). Na osnovu toga deblje i više stablo ima
prosječno i veću drvnu masu. Svakako da je to povezano sa zakonitošću rastenja,
koje se može opisati funkcijom. Pitanje te zakonitosti i njezinom
eventualnom matematskom obliku u šumarskoj biološkoj literaturi dana je
velika važnost (P e s c h e 1, W. 1938). Ne može s reći da je veliki volumen
uzrokovan jedino velikim prsnim promjerom i velikom visinom, već su sve
te tri karakteristike posljedica kompliciranog spleta uzroka i posljedica okoline
(stanišni faktori i način gospodarenja) i nasljednih faktora. Poznato je
iz literature da je visina pod strožom genetskom kontrolom od prsnog promjera,
odnosno prsni promjer je više uvjetovan faktorima okoline nego nasljeđa
(Matthews, J.D. i drugi, 1960; C a 11 a h a m, R. Z. i H a s e 1, A. A.
1961; S q u i 11 a c e, A. E. i Bingham, R. T. 1960; Stonecypher, R. W.
1966; Snyder, E. B. 1969; K r s t i n i ć, A. 1967; K r s t i n i ć, A. 1968; V idaković,
M. i Siddiqui, K. M. 1968; Gračan, J. 1973).


Iz Tabele 3 vidi se da je korelacioni koeficijent između prsnih promjera
i visina vrlo visok (r = 0,9373 + +), signifikantan na nivou od 1%, kao i korelacioni
koeficijent između promjera u krošnji i visine (r = 0,8742++). Također
je iz iste tabele vidljiv odnos između prsnih promjera i pravnosti


371