DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Na osnovnoj skupštini Zajednice u Beogradu 1965. godine uviđeno je
da je dosadašnji nastavni plan i program veoma raznolik. Stoga je Zajednica
na svom slijedećem sastanku u prosincu iste godine na Ilidži kod
Sarajeva usvojila između ostalog:


— da sve dosadašnje škole od sada školuju tehničare općeg, uzgojnoeksploatacijskog
smjera,
— »da se za sve šumarske škole izradi jedinstveni plan i program po
kome bi se izvodila nastava počev od 1. 9. 1966. godine«.
Time je pred šumarske škole postavljen osnovni zadatak da od sada
školuju šumarske tehničare općeg smjera, koje bi šumarska privreda mogla
prihvatiti. Do sada su se školovali tehničari raznih specijalnosti koje naša
privreda nije mogla u potpunosti prihvatiti. Privredi su najpogodniji tehničari
općeg, uzgojno-eksploatacijskog smjera jer to zahtijeva specifičnost
radne djelatnosti šumarskog tehničara.


Oformljena je komisija za nastavni plan i program sa ciljem da se
izradi jedinstveni nastavni plan i program, s time da tjedna satnica bude
maksimalno trideset sati. »Došlo se do zaključka da svaki sat preko nedjeljne
norme od 30 mnogo opterećuje učenika i nepovoljno se odražava na
korišćenje učenikovog slobodnog vremena i na van nastavne aktivnosti.«


Komisija je napravila prijedlog nastavnog plana koji je dat na razmatranje
svim školama SFRJ. Škole su dale svoje prijedloge.


U siječnju 1966. godine sazvana je zajednička sjednica svih šumarskih
tehničkih škola Jugoslavije i predstavnika Saveza inženjera šumarstva i
drvne industrije SFRJ, kao i predstavnika Komore. Tu je zajednički usvojen
nastavni plan po kojem se kasnije izradio nastavni program. U Kraljevu
se od 20. do 25. siječnja 1966. izrađivao nastavni program u čemu su
sudjelovali predstavnici svih šumarskih škola.


Taj je nastavni program dat ponovno na razmatranje po školama i republičkim
zavodima za stručno obrazovanje. Nakon izvršenja izmjena i
dopuna održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima svih škola i predstavnika
zavoda za stručno obrazovanje pojedinih republika te je 23 .i 24.
veljače 1966. godine u Beogradu konačno usvojen od istih.


Nakon ovog kratkog historijata stvaranja nastavnog plana i programa,
posebno ćemo se osvrnuti na plan i program iz predmeta lov i lovna privreda.


NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ PREDMETA:
LOV I LOVNA PRIVREDA


Razrada programa:


a) Teoretska nastava


1. Uvod u predmet. Historijat lovstva. Značenje lovne privrede u socijalizmu.
Podjela divljači: zakonska, lovna i naučna.
2. Prirodoslovlje važnijih sisavaca
(jeleni, srna, divokoza, muflon, kozorog, divlja svinja, medvjed, vuk,
čagalj, jazavac, ris, kune, lasice i tvor, vidra, jazavac, zečevi, puhovi, vjeverica,
ondatra i tekunica.)


431