DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 65     <-- 65 -->        PDF

LOVNA NASTAVA NA ŠUMARSKIM ŠKOLAMA


U bivšoj kapitalističkoj Jugoslaviji nije bilo Šumarskih škola, a pored
drugih zaostalosti naslijeđeno je i pomanjkanje stručnog osoblja nižeg ranga
od fakultetskog, kojeg, također, nije bilo dosta. Godine 1948/49. bila je osnovana
Srednja šumarska škola u Plaškom, koja se fuzionirala 1951/52. s onom
iz Karlovca. Godine 1952/53. trajalo je školovanje 4 godine i to samo za šumarske
stručnjake, a ne i za drvnoindustrijske. Prema nastavnom planu Šumarske
škole u Karlovcu predavao se predmet Lov i lovna privreda
u IV. razredu i to 2 sata tjedno.


Godine 1948. bila je osnovana Šumarska škola za krš u Splitu, a imala
je do 1950. g. savezni značaj i bila je financirana iz saveznog budžeta, a
onda je potpala pod ingerenciju Nar. Odb. Općine Split . Prema nastavnom
planu iz 1950. g. bio je predviđen predmet Lov i lovna privreda u
grupi pomoćnih predmeta, a predavan je u II. razredu i to 3 sata tjedno.
Prema nastavnom planu iz 1952. g. bio je predviđen predmet Lov i lovn a
privred a u II. razredu i to 2 sata tjedno. Godine 1959/60. prema nastavnom
planu bio je predviđen predmet Lovstv o u II. i III. razredu po 1 sat
predavanja.


Predmet lovstvo predavali su:


— Ing. Oskar Piškorić (1949/50),
— Ing. Rudolf Meštrović (1. X. 1958.),
— Ing. Trifun Marković (1. IX. 1948. — 31. I. 1952.),
— Ing. Dimitrije Bura (15. I. 1949. — 27. XI. 1953.).
ZAKLJUČAK


Iz datih dokumentiranih podataka, počevši od 1860. godine do danas
(1974. g.), evidentna je pažnj a da se u sklopu školovanja šumarskih
stručnjaka u rangu šumarskih tehničara i diplomiranih inženjera dal o
mogućnost i da se pored šumarskog obrazovanja stiče i izvjestan stupanj
lovno g obrazovanja.


Osim toga, mora se registrirati i aktivnost Poljoprivrednog fakulteta
u Zagrebu, koji omogućava nastavu iz predmeta Lovn a privred a studentima
Odsjeka za stočarstvo u V. semestru s obavezom polaganja ispita,
koju vrši Katedra za lovnu privredu Šumarskog fakulteta.


Isto tako nužno je istaknuti aktivnost i Veterinarskog fakulteta u
Zagrebu, koji omogućava predavanja iz dijela nastave Lovstva , ali za
sada bez obaveze polaganja ispita. Bilo bi vrlo korisno da se tu nastavu postavi
kao obaveznu, jer na unapređenju lovne djelatnosti mogu veterinari
dati znatnu pomoć. Predavanje vrši dr med. vet. Oto Ror.


Predavanje vrši dr med. vet. Oto Ror.


Makar je vršeno školovanje šumarskih stručnjaka u šumarskim školama
i fakultetima počevši od 1860. godine, ipak do danas, a nit i jo š danas
iz tih škola ne dobivamo lovne tehničare ili specijaliste