DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 64     <-- 64 -->        PDF

U najnovije vrijeme postoji tendencija kod Lovačkog Saveza Hrvatske, da
financira istraživanje: Strukture omjera spolova i starosti odstrijeljenih zečeva
za čitavo područje Istre i Lovačkog društva Slavonski Brod. Takovo
istraživanje je u toku na području 19 lovnih jedinica Lovačkog društva
»Međimurje« — Čakovec, OOUR — Generalturist — Lovni turizam, Zagreb,
te TOZD — Goj it veno lovišče »Kompas« — Petrovci (Slovenija).


Danas je jedan od osnovnih problema Katedre za lovnu privredu da se
otvori radno mjesto za asistenta, kako bi se radovi mogli proširiti.


Za godinu 1967. bila su odobrena izvjesna financijska sredstva za istraživanja
u lovstvu, a 17. 4. 1967. g. bila je odobrena tema za disertaciju na
sjednici Vijeća nastavnika pod nazivom: »Značenje intenziteta nesivosti na
određivanje kapaciteta inkubatora kod umjetnog uzgoja fazana«. Temu je
uspješno obranio 31. 3. 1969. ing. Drago Andrašić, i na osnovi toga promoviran
u doktora šumarskih nauka iz područja lovna privreda 28. 4. 1969. godine.


Prema godišnjem izvještaju za 1966/67. godinu postojao je Zavod za istraživanja
u šumarstvu, koji je pravno lice i nosioc naučno istraživačkog
rada, a i danas postoji (1974. g.). Izvjesna lovna djelatnost institutskog ranga
vršila se i u Institutu za šumarska i lovna istraživanja. U njoj su sudjelovali
članovi Instituta ing. Ivo Čeović, a kasnije i ing. Dušan Srdić. Ekipa je dopunjena
dolaskom ing. Zvonka Cara i dr med. vet. Ota Rora.


Godine 1961. bio je osnovan umjesto toga instituta — Institut za šumarska
istraživanja šumarskog fakulteta i to na temelju Statutarne odluke Savjeta
Šumarskog fakulteta Br. 01-306/1 od 7. 6. 1961. g.


Godine 1966. prešli su iz tog Instituta k Lovačkom Savezu Hrvatske u
Zagrebu ing. Dušan Srdić i dr Oto Ror, a u Institutu je ostao samo dr ing.
Car Zvonko. Kad je on bio umirovljen, prestala je institutska djelatnost iz
lovne djelatnosti, a tako je i danas (1974. g.).


Od školske godine 1969/70. započeta je nastava u V. zimskom semestru
i to 2 sata nastave i 1 sat vježbi kod Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu,
studentima Stočarskog odsjeka. Ona se vrši i danas (1974. g.). U cilju realizacije
te nastave, kod Poljoprivrednog fakulteta angažirana je Katedra za
lovnu privredu Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a nastavu vrši prof, dr Drago
Andrašić.


Za bolje i lakše svladavanje predmeta Lovna privreda napisana su za
studente slijedeća skripta uz subvenciju Sveučilišta u Zagrebu:Lovačko oružje, municija, oprema i balistika (1969. g.),

Uzgajanje divljači, (1970. g.),

Zaštita protiv šteta od divljači i na divljači (1972. g.),

Uređivanje lovišta (1973. g.) i u štampi su skripta kod izdavačkog
odjela Sveučilišta u Zagrebu:

Lovljenje divljači, organizacija i ekonomika.
Danas (1974. g.) se na Šumarskom fakultetu predaje obavezni predmet
Lovna privreda u III. i IV. semestru sa 2 sata predavanja i 2 sata vježbi te u


IV. semestru 1 dan terenske nastave.