DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Zavod ima zbirku eksponata, lovačkog oružja i priručnu knjižnicu. Osim
toga postoji i izlučena površina za terensku nastavu nazvana Doktoršćina.


Od godine 1921. do 1948/49. obavezni predmet je nazvan Lovstvo , a
od 1949/50. mijenja se naziv u Lovna privreda.


Izborni predmet Lovstv o bio je uveden 1957/58. godine.


Predavači za obavezni predmet Lovstvo odnosno Lovna privreda bili su:


— Rössler dr Ervin, 1921—1930,
— Zoričić dr Milovan, 1931—1933,
— Grünwald ing. Josip, 1933—1943,
— Balen dr Josip, 1943—1945,
— Vajda dr Zlatko, 1948—1949,
— Ceović ing. Ivan, 1950—1959,
— Andrašić ing. Drago, 1959 i dalje.
Izborni predmet Lovstv o od 1957/58. predavao je ing. Ivan Čeović.


Predmet lovstvo bio je predavan na Šumarskom fakultetu do 1962. godine.


Već je spomenuto da je 1960. godine bio osnovan ZAVOD ZA LOVNU
PRIVREDU, a od 17. 8. 1967. godine prema rješenju Šum. fakulteta br. 01-
695/1-1967. bila je osnovana KATEDRA ZA LOVNU PRIVREDU, koja i danas
postoji (1974), a predstojnik je prof, dr Drago Andrašić.


Od godine 1967/68. bila je organizirana nastava treće g stupnja za sticanje
akademskog stupnja magistr a kod Katedre za organizaciju proizvodnje
u šumarstvu, Šumarski fakultet u Zagrebu, pod rukovodstvom prof,
dr Branka Kraljića.


U ovoj nastavi sudjelovala je i Katedra za lovnu privredu, iz koje je viši
predavač ing. Drago Andrašić predavao predmet Tehnologija lovnih proizvoda
i to 14 sati predavanja i 14 sati vježbi te 2 dana terenske nastave.


Do danas su stekli akademsko zvanje magistra dva šumarska inženjera,
na osnovi dvogodišnje nastave i magistarske radnje.


Počevši od 1966. godine počeo se u sklopu Katedre za lovnu privredu
vršiti istraživački rad u domeni lovne djelatnosti, specijalno iz tehnoloških
procesa umjetnog uzgoja poljskih jarebica i fazana na inkubatorski način i
to kod uzgojnih centara:


— »Orlovac« trgovačko poduzeće »Vidra« Karlovac,
— »Kompas« gojitveno lovišče, Petrovci, Slovenija,
— »Beltinci«, Slovenija,
— »Đurđevački Pijesci«.
Istraživačka djelatnost se vrši na temelju pismenih ugovora s kolektivima
iz lovne operative preko Zavoda za istraživanja u šumarstvu, Šum. Fak.
u Zagrebu, pa je do danas napisano preko 20 znanstvenih i stručnih radova.
Neki su radovi referirani na Simpoziju lovstva održanog u Beogradu na
Šumarskom fakultetu i Institutu za šumarska i drvnoindustrijska istraživanja.
Dio je naučnih radova objavljen u domaćim listovima, a dio u časopisu
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, Göttingen. Veći dio naučnih radova
je vlasništvo lovnih kolektiva, koji su radove ugovorom naručili i financirali.