DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 61     <-- 61 -->        PDF


poznavanje raznih sustava lovačkih pušaka, njihovih dijelova i uporabe.
Svojstva i zahtjevi dobre lovačke puške, čuvanje i čišćenje pušaka.
O strijeljanju. O lovačkoj opremi. Lovačke torbe. Nahrptenici.
Bisage. Opremice za puške i naboje. Paloš i noževi. Jatagan. Lovački
rogovi i sviralice. Lovačke krplje i rtve itd. (2).
— zakoni i propisi odnoseći se na lov i izvršavanje lova u Hrvatskoj i
Slavoniji (1),

propisi o lovačkoj službi napose (1).
Vezu s lovstvom imao je i predmet Zoologije I. i II. i to posebno opća
zoologija, a posebno specijalna zoologija gdje su bile tretirane dlakave životinje
i ptice.


Za vrijeme ŠUMARSKE AKADEMIJE (1898/9—1919/20) predavali su
predmet lovstvo:Prof. F. Ž. Kesterčanek (1900/1—1910/11),

Prof. A. Petračić (1911/12—1913/14),
— Prof. dr M. Hirtz (1914/15—1917/18),
— Priv. doc. dr E. Rössler (1918/19).
Predmet Šumsko i lovačko zakonoslovlje je predavao:

Dr A. Goglia (1900/1—1918/19).
Dana 31. VIII 1919. potpisan je ukaz za osnivanje GOSPODARSKO-ŠUMARSKOG
FAKULTETA na Sveučilištu u Zagrebu, naredbom Povj. za nar.
gosp. br. 34597 od 1. X 1919. g.


Prema prvo j naučnoj osnovi Šumarskog odjela odobrenoj od Povj.
za prosvj. i vjere br. 2-4483 od 7. VII 1921. g., bio je predviđen predmet
lovstv o i to 2 sata tjedno kao obvezatni predmet u III. zimskom semestru,
a predviđen je bio za predavača doc. dr Ervin Rössler.


Prije III. diplomskog ispita bio je predviđen predmet pojedinačnog ispita
Šumski i lovni zakoni i to 4 sata tjedno u VII. zimskom semestru.


Kao obvezatni predmet bio je i Šumarska i lovna zoologija, koji je bio
predavan tjedno 3 sata u I. zimskom semestru, za koji je bio predavač dr
doc. E. Rössler, a za predmet Šumski i lovni zakoni dr A. Goglia.


Takva naučna osnova je bila i 1929—1930. g.


Prema naučnoj osnovi iz 1939—40. godine predmet lovstv o bio je
predavan u III. zimskom semestru a predavač je bio ing. J. Grünwald.


Predmet Zoologija bio je predavan u I. semestru, a predavač je bio dr


B.
Hergula.
Predmet šumski i lovni zakoni bio je predavan u VII. zimskom semestru,
a predavač je bio dr J. Stefanović.
Prema naunčoj osnovi iz 1945—46. godine bio je predviđen predmet 1 o v-
s t v o i to 2 sata nastave tjedno u III. zimskom, a predavač je bio dr Željko
Kovačevi ć.
Predmet Zoologija bio je predavan u I. zimskom semestru i to 3 sata
nastave tjedno, a predavač je bio dr Ž. Kovačević.
Predmet šumski i lovni zakoni bio je predavan u VIII. ljetnom semestru
i to 2 sata tjedno, a predavač je bio dr Milovan Z o r i č i ć.