DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Godine 1900. bio je objavljen novi naukovni i ispitni red, naredbom zem.
vi., odj. za un. posl., bog. i nastavu pod br. 24484 od 7. 10, prema kojemu je
bilo predviđeno predavanje u II. godištu i to u 3. zimskom semestru s 2
sata nastave i 2 sata vježbi.


Osim toga, bila je predavana Zoologij a uli . godištu u III. zimskom
semestru, a šumski i lovni zakoni u III. godištu u VII. zimskom semestru.


Ispit se je polagao iz predmeta lov i lovni zakoni pred profesorom koji
je predmet predavao.


Godine 1907/8. bio je uveden č e t i r i-godišnji studij na Šumarskoj akademiji,
a bila je načinjena i nova naukovna osnova, prema kojoj se predavao
predmet lovstvo i oružarstvo u VIII. semestru i to 3 sata nastave,
i 8 sati vježbi iz strijeljanja.


Djelomično bilo je tretirano lovstvo i u predmetu Šumarska z o o 1 o g i-
j a, koji je bio predavan u III. zimskom semestru.


U predmetu šumski zakoni, vjerojatno je bila tretirana i materija iz
lovnih zakona, a predavan je u VIII. semestru.


Naredbom br. 4845 od 13. 3. 1909. g. bio je predviđen novi naučn i
red, prema kojemu je bio predavan predmet lovstvo u IV. godištu u


VIII. ljetnom semestru i to 3 sata nastave i 3 sata strijeljanja.
U predmetu Zoologij a uz entomologiju bila je tretirana i materija
iz lovstva u odnosu na divljač, a nastava je bila u II. godištu u oba semestra.


Iz 1909. godine postoji i naučna osnova u kojoj je pod rednim br. 44
bio predviđen stručni predmet lovstvo i oružarstvo.


Gradivo za predmet lovstvo i oružarstvo je obuhvaćalo:


— uvod i historički osvrt,

literatura,

biologija i lov domaće divljači i zvjeradi, napose k velikom lovu spadaj
uća plemenita divljač, zvjerad i ptice,

k malom lovu spadajuća korisna divljač, zvjerad i ptice (1).
— Opis. Razvoj rogovlja. Osjetila. Prebivalište. Parenje i rasplod. Poznavanje
tragova. Neprijatelji i bolesti. Hranidba. Važnost zimske prehrane
i uređenja solista, hranilišta i zakloništa. Korist lova. Uzgoj pojedinih
vrsta divljači. Važnost obnove krvi. Zatvorena lovišta i zvjerinjaci,
njihovo uređenje, napućivanje i uzdržavanje. Razni načini lova.
Zasjedanje. Debanje ili šikarenje. Vabljenje. Lov privozom i prihajanjem.
Pogon. Hajke. Hajke s plašilima. Pogon s brekima i kopovima.
Parfos — lov. Lov u kolibi sa ušarom. Zasjedanje grabežljivaca i ptica
grabilica pri strvini i kod huste, kopanjem jazbine. Hvatanje žive
divljači u mreže, stupice, lovke, gvoždja, jame itd. Tamanjenje grabežljivaca
i lovnih štetočina trovanjem sa strychninom itd. (2),

temeljne zasade racionalnog uzgoja divljači kao i lova (1).
— Lovački psi, lovačko oruđe i oružje i lovačka oprema. O naravoslovlju
pasa uopće. Poznavanje svih glavnih pasmina lovačkih pasa. O
uzgoju lovačkih pasa. O dresuri i bolestima lovačkih pasa (2),
424