DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Premetnuti metriks (X´) je tkav metriks u kojem se redovi pišu kao kolone,
a kolone kao redovi. U našem radu premetnuti (X´) metriks ima ovaj
oblik:

1 1 1 1 . . . . . 1
16 28 17 5 . . . . . 48
32 26 34 26 . . . . . 23
7 8 10 8 . . . . . 12
71 80 80 67 . . . . . 77
21 27 23 14 . . . . . 42
3 3 3 3 . . . . . 2
2 2 2 1 . . . . . 2


8 X 673 (metriks)


Premetnuti metriks (X´) ima 8 redova, a 673 kolone, dok (X) metriks
ima 673 reda a 8 kolona. Za dobivanje parametara b, tj. koeficijenata smjera
od bo do b; potrebno je riješiti skup tzv. normalnih jednadžbi. Normalne
jednadžbe u metriks algebri su oblika:


X´Xb = XT


odnosno


b = (X´X)-iX´Y
gdje je:
b = kolona vektor koeficijenata smjera od b0, bi, b2, b:i, b4, b5, b«, b-;
X´X = premetnuti metriks (X´) pomnožen s X-metriksom;
(X´X)-1 = recipročna vrijednost premetnutog (X´) metriksom (X´) pomnože


nog s X-metriksom;
X´Y = premetnuti metriks (X´) pomnožen sa Y-kolona vektorom.


Oblik analize varijance u metriks algebri dan je u Tabeli 2.


Tabela 2.
Oblik analize varijance u metriks algebri upotrijebljen za pronalaženjeadekvatnog broja nezavisnih varijabli u postupnoj regresiji


Izvor varijabilnosti a D. F. Sume kvadrata Srednji kvadrat
Ukupno (ne korigirano) n Y*Y
Sredina (bo) 1 nY-*
Ukupno korigirano (n-1) (Y´Y-nY->) (b´X´Y-nY*)
Regresija/bo P (b X Y-nY-´) P
Greška (n-l-p) (Y´Y-b´X´Y) S3