DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 59     <-- 59 -->        PDF


najvažniji razredi i rodovi životinjski gledom na korist i škodljivost
pojedinih životinja,

karakteristika pojedinih rodova,

opis pojedinih životinja, prebivalište, geografijska rasprostranjivost,
hranitba i od tuda proizlazeća korist i šteta,


— razplodjivanje,
— osobite značajnosti životinja,

neprijatelji i bolesti.
Osim navedenog, pod rednim br. 9. u III tečaju bio je predviđen predmet
pod nazivom Šumska statistika, koji je bio predavan u ljetnom semestru
i to 1 sat na tjedan iz statistike lovstv a u Hrvatskoj.


U predmetu pod rednim br. 10 bio je predviđen materijal pod nazivom
čuvanje šuma, u kojemu se je predavalo i čuvanje šuma od škodljivi h
životinja (divljači).


Pored navedenog bio je predviđen i predmet zakonoslovlje, koji je bio
predavan tokom zimskog semestra i to 2 sata tjedno, a teme nastave su bile:Zakon o lovu od 27. 4. 1893. g. i zak. 51. XXII od godine 1883. o porezu
na puške i lov;

Zakon za zaštitu ptica od 2. 8. 1893. g.
Kao prvi nastavnik je spomenut za predmet lovstv o Franjo Č o r d ašić,
a od 1873—1893. g. predavao je lovstvo Vladimir Kiseljak , profesor
šumarske struke.


Za razdoblje od 1886. do 1899. g. naveden je predavač Ivan P a r t a š,
prof, šumarske struke.


Prv e publikacije iz tematike lovstva spominju se uz ime F. Keste n
č a n e k a, koji je napisao:Šumski zakoni i zakoni o lovu, Zagreb 1887. g.

Novi zakoni o lovstvu, Varaždin, 1893. g.

Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj, Šum. L., str. 163—179, 1892. g.

Lovstvo , priručnik za lovce, Zagreb, 1896. g.
Pisao je i V. Kiseljak o preinaki zakona o lovu, Šum. L. str. 128—133,
1881. g.


Godine 1898. mjeseca listopada prestal a je nastava na Križevačkom
zavodu, a šumarski odjel je bio prenesen na ŠUMARSKU AKADEMIJU na
Mudroslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.


Na osnovi Zakona od 13. 3. 1897. g. o promicanju gospodarstva u Hrvatskoj
i Slavoniji bila je otvorena ŠUMARSKA AKADEMIJA kao sastavni dio
Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.


Prema prvo j naukovnoj osnovi, koja se temeljila na naredbi br. 66—
102 od 7. 10. 1898. g., u naukovni red bio je predviđen za V. semestar predmet
pod nazivom lov sa 2 sata nastave i 2 sata vježbi tjedno, a u VI. semestru
predavani su lovni i urbarski zakoni.


Osim navedenog predavanja bio je predviđen u III. semestru i predmet
Zoologija i to 3 sata predavanja i 2 sata vježbi,