DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 56     <-- 56 -->        PDF

18.
Plavsic , M., 1965: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog
jasena, Šumarski list, 1/2, 17—29, Zagreb.
19.
Plavšić , M., 1967: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta
lužnjaka (Qeurcus pedunculata Ehrh.), Šumarski list 9/10, 349—360, Zagreb.
20.
Plavšić, M., Golub ović, U., 1970: Istraživanje vrijednosti bruto produkta
u eksploataciji šuma, primarnoj i finalnoj proizvodnji drvne industrije
koju omogućeje jedan hektar (zrele) nizinske slavonske šume, Šumarski fak.
Zagreb, str. 132.
21.
Plavšić , M., 1971: Istraživanje sadašnje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama
hrasta lužnjaka, Šumarski simpozij (Prigodom 30-godišnjice Sveučilišta
te 50-godišnjice šum. fak. nastave u Zagrebu), 115—130, Zagreb.
22.
Plavšić, M., Golubovi ć, U. 1971: Značenje šuma Posavine u narodnoj
privredi, Savjetovanje o Posavini, 403—407, Zagreb.
23.
Plavšić , M., Golubov i ć, U .1974: Utvrđivanje šteta od divljači, Šumarski
list, u štampi.
24.
Rauš , D., 1970: Istraživanje šumske vegetacije u Posavini kod Lipovljana,
Bilten posl. Udr. šum. priv. org. Hrvatske, 2, Zagreb.
25.
Rauš , Đ., 1973: Šume Slavonije i Baranje od Matije Antuna Reljkovića do
danas. Radovi Centra JAZU — Vinkovci, 2, 107—166, Zagreb.
26.
Rauš , Đ., 1971: Crna Joha (Alnus glutinosa Gaertn.) u šumama Posavine,
Savjetovanje o Posavini, 353—362, Zagreb.
27.
Rauš , Đ. 1973 a: Fitocenološke značajke i vegetacijska karta Fakultetskih
Šuma Lubardenik i Opeke, Šumarski list, 5/6, 190—221, Zagreb.
Zusammenfassung


ERSTUNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE DYNAMIK UND SUKZESSION
DER VEGETATION AUF DEN DAUERFLÄCHEN IN DER WIRTSCHAFTEINCCHEIT
»JOSIP KOZARAC« (FORSTBETRIEB LIPOVLJANI)


In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Erstuntersuchungen
auf den im Jahre 1972 gegründeten Dauerflächen dargestellt. Diese Dauerflächen
befinden sich im Kahlschlag eines Eichenmischwaldbestandes (Wirtschaftseincheit
»Josip Kozarac«), der im Jahre 1968 stattfand.


Auf Grund durchgefürten Untersuchungen können folgende Schlüsse gezogen
werden.


1. Die Waidevegetation um die Dauerflächen gehört haupsächlich folgenden
Assoziationen an, und zwar: Genisto elatae-Quercetum roboris Horv.
1938, Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938 carpinetosum betuli Glavac
1961, Carpino betuli-Quercetum roboris Anić 1959 emend. Rauš 1969,
Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959 und Frangulo-Alnetum glutinosae
Rauš 1968.
2. Auf Grund der phytozönologischen Aufnahmen wurden auf den Dauerflächen
A und B drei verschiedene Vegetationseinheiten augeschieden und als
»Schonung«, »Rasenschmielenwiese« und »Seggenbestände« bezeichnet.