DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 49     <-- 49 -->        PDF

(Genista elata). U neposrednoj blizini ploha nalaze se prostrane depresije
obrasle crnom johom s trušljikom (Frangulo-Alnetum gluntinosae Rauš 1968)
u kojoj je sloj drveća nešto oskudnije razvijen. U prizemnoj etaži dominiraju
šaševi (Carex elongata, močvari šaš — C. vesicaria i veliki šaš — Carex riparia).
Uz njih se još pojavljuju ježinac (Spaganium erectum) i žabočun (Alismaplantago-aquatica) itd. Na ove površine s prostranim depresijama nadovezuje
se i šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae
Glav. 1959) karakterizirana bogatim prisustvom nizinskog brijesta
(IJlmus carpinofolia var. suberosa = Ulmus minor) u sloju grmlja.


Promatrajući okolne sastojina primijetile smo, da se bližoj i daljoj okolici
ploha suše pojedina velika stabla hrasta (Quercus robur).


1.1 1
.1.1
1
-.1 . Y


1.1.
Y 1 ^
.7 .1 .1


.1.1 .1


i.1 1´ 1 1 1 1
.Y . Y .1 .1 1 1´


. 1 1 1 . 1´ 1 Y


Y Y Y .1 . 1 . 1


1 1.1 1 . Y 1
. 1 .1 .1.1 .1 .1


[.1.1.1 1 1


1 1 1.1.1
1 . 1 . 1 1.1
Ä 1 1 Y ´Y Y ,.


i . i i .i r´ i\?. . .
i .i i .i´ .i
SI. 1: Skica vegetacije trajnih ploha A i B


1 . 1 ´ 1 Y ´ .Y 1
. V .1 Y ´ Y Y (Vegetationsskizze der Deueruntersuchungs-


Y .Y .Y
f lachen A und B)
. 1 1.1,


y Y . Y (


Y . ) .1
1. »Branjevina« (»Schonung«)
. Y .Y .Y


* ´ Y .Y .Yt .Y
2. »Livada busike« (»Rasenschmielenwiese«)
Y . Y . 1 .1 . 1 ..
. Y Y 1 1 t


1 ´ . Y . Y ´ Y.. .Y


Y .Y ,Y,
3. »Sastojine šaševa« (»Seggenbestände«)
BY .Y . Y


Y Y_ 1.


Y Y ´


IV


Iza izvršene gole sječe 1968. godine na pokusnoj površini od 1 ha bio je
jako oštećen sloj grmlja i prizemnog raslinja. Nagla promjena ekoloških uvjeta
prouzrokovala je najprije zastoj u rastu i razvoju šumske vegetacije. Međutim
u vremenu od 1968. do 1972. godine prešao je biljni pokrov pokusne
površine kritički period i prilično se lijepo pomladio. Nakon ograđivanja 1972
godine dobivene dvije trajne plohe koje služe — pored svoje osnovne namje