DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 47     <-- 47 -->        PDF

POČETNA ISTRAŽIVANJA DINAMIKE I SUKCESIJE VEGETACIJE
NA TRAJNIM PLOHAMA U GOSPODARSKOJ JEDINICI
»JOSIP KOZARAC« (ŠUMARIJA LIPOVLJANI)


Prof. dr Nevenka Plavšić-Gojković i prof, dr Valentina Gaži-Baskova


Metodu trajnih ploha za dugoročna istraživanja vegetacije, odnosno ekoloških
sukcesija, uveli su krajem 19. i početkom 20. st. Amerikanci. I u
Evropi su također sa istim ciljem osnivane trajne plohe (Liidi 1930) koje
se iskorišćavaju za različita fundamentalna istraživanja. Danas više nego
ikada ranije osjeća se potreba, da se i kod nas izdvoji što veći broj određenih
površina koje bi služile jedino u prirodoznanstvene svrhe. Najveća važnost
i vrijednost trajnih ploha — »prirodnih laboratorija« — je prvenstveno
u tome što su to potpuno ili djelomično zaštićeni objekti prirode gdje
se uz odvijanje progresivne ekološke sukcesije uključuje odgovarajući istraživački
program. Trajne plohe, bez obzira na opseg istraživanja, služe dugoročnom
eksperimentu (Gazi, V. 1967; 11 i j a n i ć, Lj.-M e š t r o v i ć, M.
1972.).


II


Preliminarna botanička istraživanja provele smo 1973. godine na trajnim
plohama koje je postavila Katedra za šumarsku ekonomiku Šumarskog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu 1972. godine u gospodarskoj jedinici »Josip
Kozarac« (odjel 107, Šumarija Lipovljani, Šumsko gospodarstvo Kutina).
Koristimo ovu priliku, da se najtoplije zahvalimo prof, dru Milenku Plavšiću
i h. doc. dru Urošu Goluboviću koji su nam omogućili, da se
sa našim botaničkim programom uključimo u rad na ovim trajnim plohama.


U navedenom odjelu je na površini od 1 ha 1968. godine posječena
golom sječom 128-godišnja mješovita sastojina hrasta lužnjaka sa ciljem
da se utvrdi vrijednost brutto produkta u eksploataciji šuma, primarnoj i
finalnoj proizvodnji drvne industrije koju omogućuje hektar (zrele) nizinske
slavonske šume (P 1 a v š i ć, M. i G o 1 u b o v i ć, U. 1970). Iza toga
ostavljena je navedena pokusna površina od 1 ha da se prirodno pomladi
do 1972. godine, kada je podijeljena na dva jednaka dijela od po 0,5 ha.
Jedna od tih polovica ograđena je i čvrsto zaštićena visokom žičanom
ogradom, te je označena kao ploha A. Druga polovica plohe — označena
kao ploha B — ostala je neograđena time, da su joj samo granice obilježene
betonskim stupovima.


411