DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Zavisnost spola od spolne hromosomske konstitucije kod čoveka


Tabela 4.


Spolna hromosomska Spolni fenotip Spolni fertilitet
konstitucija


XY muški +


XX ženski


+


ženski —


xo


XXY muški —


XXX ženski +


XXXY muški —


XXXX ženski ?


XXXXY muški —


XXXXX ženski ?


(Prema Me Kusick-u, 1968)


NESPOLNO RAZMNOŽAVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA


Nespolno razmnožavanje šumskog drveća omogućuje uzgajivačima da
nasledno dobre osobine selekcionisanih stabala, skupina i sastojina potpuno
i trajno sačuvaju. Ovim putem se zapravo sve nasledne osobine (i dobre i
loše) u pravom smislu reci prenose sa jednog stabla na drugo i sa jedne
generacije na drugu. U vezi sa time vrlo je važno da odabrana stabla imaju
što više dobrih naslednih osobina i što manje loših. Manje je važno pri tome
poznavati genetski karakter osobina (dominantnost, recesivnost i si.), mehanizam
njihovog nasleđivanja (autosomno, heterosomno, spolno vezano i si.),
pojavu genetskih anomalija itd.


Sve metode nespolnog razmnožavanja šumskog drveća pružaju veliku
mogućnost šumarima da smišljenom selekcijom postojećih i stvaranjem novih
klonova po želji regulišu odnos spolova u sastojinama i kulturama, da
spol bržeg rasta, većeg prirasta i uopšte nosioca boljih osobina svuda forsiraju,
da zadržavaju i razmnožavaju samo zdrava stabla i si. Time se najjednostavnije
i najlakše unapređuje šumska proizvodnja na genetskim osnovama.


Iz navedenog izlazi da bi vegetativnom uzgoju našeg šumskog drveća
bilo na koji način (iz panjeva, žila, korenja, reznica, motki i si.) trebalo gde
je god moguće posvećivati više pažnje nego do sada jer se na taj način najsigurnije
mogu sačuvati i proširiti selekcionisana stabla i uopšte sačuvati
genofond naših šuma. To je veliki zajednički zadatak selekcionera, uzgajivača,
genetičara, oplemenjivača, svih šumara i prijatelja šuma.


Međutim, unapređenje šumarstva vegetativnim uzgojem može biti uspešno
i potpuno samo ako se prethodno dobro upozna čitav kompleks pitanja
vezanih za spolnost stabala (klonova) koja su selekcijom odabrana za
daljnje razmnožavanje i proširenje. U protivnom neminovnom nastupaju
greške koje onemogućuju ostvarenje postavljenog cilja.