DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 42     <-- 42 -->        PDF

kom korom. To su obavezno stabla muškog spola. Ali pored njih javljaju se
u približno istom brojnom odnosu (50%) i muška stabla sa ispucalom korom.
Ženska stabla opet su sva odreda sa ispucalom korom. Polovina njih je
prenosilac (heterozigotna) a polovina nije (homozigotna). U sledećoj generaciji
(četvrti red rodoslova) postupak se ponavlja na isti način. Iz svega proizlazi
da se glatka kora jasike i sve druge recesivne osobine pod kontrolom
gena lociranih na X-hromosomu ispoljavaju isključivo na muškim stablima.
Ženska stabla mogu biti (ali ne moraju) samo prenosioci osobina. U sasvim
izuzetnim slučajevima ona mogu biti i nosioci osobina ovog tipa (kao homozigotne
recesivne jedinke). Sve to samo po sebi dovoljno jasno govori šta
selekcioneri i uzgajivači u pojedinim slučajevima treba i moraju da čine da
bi svojom intervencijom genetski i ekonomski poboljšali sastojine sa kojima
gospodare.


O složenijim oblicima nasleđivanja osobina dvodomnih vrsta nećemo
ovom prilikom govoriti. To će biti predmet posebnih razmatranja i izlaganja.


B. Jednodomne vrste
Jednodomo drveće je istovremeno i muško i žensko. Postoji mišljenje
da se kod njih radi o tzv. fenotipskom ispoljavanju spola. Pod normalnim
uslovima, naime, fiziološki procesi potstiču pojedine njihove biseksualne
ćelije da obrazuju ili muške ili ženske spolne organe (cvetove). U vezi sa
time tvrdi se da je najčešći smeštaj ženskih cvasti u vršnom delu krune kod
jele, smrče, omorike i nekih drugih vrsta uslovljen odnosima ishrane. Međutim,
ostaje ipak nedovoljno objašnjena činjenica da se ponekad i kod normalno
jednospolnih cvasti pojavljuju cvetovi drugog spola. Kod breze, npr.,
uočeno je da uz odvojene spolne cvasti izuzetno dolaze i dvospolne cvasti
(androgine ili ginandrene, zatim dvospolne cvasti i odvojeni sterilni muški
cvatovi itd.). Najbolji primer izrazito fenotipskog ispoljavanja spola pruža
biljka Hyacinthus orientalis L. (zumbul). Naime, pod uticajem visokih temperatura
potiskuju se muške tendence u njenim polenovim zrncima i stimuliše
razvoj ženskog spolnog aparata embrionove kesice.


Iako somatske ćelije jednodomog drveća nisu po svojoj strukturi, hemijskom
sastavu i funkciji spolno različito obeležene ipak se i kod njih
skoro redovno susreću stabla koja se nasledno više ili manje odlikuju muškim
odnosno ženskim osobinama. U istim stanišnim i sastojinskim uslovima
prva stalno rađaju slabije a druga bolje. Ta pojava ima i praktičan značaj.
U semenskim sastojinama ili bilo kojim drugim sastojinama u kojima se
očekuje rađanje odnosno podmlađivanje, slabije rodna ili sasvim jalova stabla
su nepoželjna. Ali baš ta stabla redovno brže rastu pa su u toj funkciji
svuda i uvek dobro došla.


Očigledno je da se u spomenutom slučaju radi o tzv. genotipsko m
ispoljavanju spola. To se može i naučno objasniti. Jedinke koje nisu
tipično ni muške ni ženske nego ispoljavaju prelaz (mešavinu) između jednog
i drugog spola u genetici se nazivaju interseksi. Dobar primer za to pruža
opet vinska mušica (Drosophila melanogaster). Citogenetski je dokazano da
kod nje spol ne određuje Y-hromosom nego kvantitativni odnos autosoma
i X-hromosoma (tabela 3).