DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ovog pokolenja nisu ista. Muška stabla nisu ni prenosioci glatke kore. Na
suprot tome sva ženska stabla prenose glatku koru. U narednoj generaciji
(treći red rodoslova) opet će se pojaviti, i to u većem broju, stabla sa glat-


Slika 7.: Sastojina jasike (Populus tremula L.) iz Bosne čija su sva stabla sa
izrazito dugim, pravim i zdravim deblom glatke kore (svrha selekcije i uzgoja)
Foto: M. Jovančević (1968)


~i :M:


Slika 8.: Smrča (Picea excelsa L.) sa Igmana čije su ženske cvasti (šišarice) u
potpunosti smeštene u vršnom delu krošnje, a muške niže (fenotipsko ispoljavanje
spola)


Foto: M. Jovančević (1970)