DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 40     <-- 40 -->        PDF

odozgo). Međusobnim ukrštanjem jedinki (i aficiranih i neaficiranih) ove
generacije nastaće sledeće potomstvo u kome će polovina muških stabala
ostati i dalje bolesna a druga polovina zdrava (treći red rodoslova odozgo).
Od ženskih stabala ovog potomstva dve trećine biće bolesne (jedna homozigotna
i jedna heterozigotna) a treća biće zdrava (homozigotna recesivna).
U odnosu na polaznu generaciju ovde se pojavljuje procentualno povećanje
bolesnih ženskih stabala ali to povećanje ne dostiže iznos 100%. U narednim
generacijama nastupiće slična situacija (četvrti red rodoslova odozgo). Važno
je istaći da se u ovom slučaju osobina ispoljava na oba spola ali je srazmerno
češća na ženskom. Izgleda da je upravo tako sa truleži debla jasike
u brdsko-planinskom području Bosne. Svakako po istoj shemi nasleđivaće se
i svaka druga dominantna osobina čiji su odgovorni geni locirani na X-hromosomu.
Interesantno je da se u ovakvim slučajevima osobina nikad ne prenosi
(nasleđuje) sa muškog stabla na muško stablo jer se X-hromosom muškog
spola redovno predaje samo ženskim budućim jedinkama. To znači da
se uzgojnim zahvatima moraju iz sastojina eliminisati više ženska nego muška
stabla što je i inače u interesu gajenja šuma i šumske privrede.


IV Nasledivanje recesivnih osobina čiji su odgovorni geni locirani
na X-hromosomu


Naša jasika se razlikuje i po morfologiji kore. Skoro svuda se mogu videu
stabla sa glatkom (svetlozelenom) i vrlo ispucalom (tamnosmeđom) korom
debla. Ako glatku koru jasike shvatimo kao recesivnu osobinu koju kontrolišu
geni locirani na X-hromosomu onda se ta vrlo cenjena odlika sa kojom
su povezane i neke druge uzgojne prednonsti (brži rast, veći prirast,
veća otpornost prema bolestima ,insektima i si.) nasleđuje kao hemofilija i
druge neke bolesti čoveka.


»y|fx Qxx


x/T TxxYxx XY TxrTxx


xx xx »y xy Xx xx xy xy XY


Slika 6.: Shema nasleđivanja recesivnih osobina čiji su odgovorni geni locirani
na X-hromosonu


Iz date sheme izlazi da populacija jasike sa homozigotnom ispucalom
korom u kojoj ima muških stabala (klonova) sa izrazito glatkom korom (prvi
red rodoslova) slobodnim ukrštanjem može dati samo potomstvo čija će sva
stabla (i ženska i muška) biti sa ispucalom korom (drugi red rodoslova).
Uzgajivač će uzaludno među takvim podmlatkom očekivati pojavu jedinki
sa glatkom korom. Međutim u genetskom smislu ipak muška i ženska stabla


404