DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Podaci dobiveni izmjerama upotrijebljeni su kod izračunavanja i pronalaženja
najpovoljnijeg linearnog modela koji bi bio prikladan za procjenjivanje
zavisne varijable pomoću više nezavisnih varijabila metodom višestruke
postupne regresije. Kao zavisna varijabla (Y) upotrijebljene su visine
stabala u testu potomstva, a kao nezavisne varijabile upotrijebljene su: prsni
promjer (Xi), broj grana na 1 m dužine (X2), promjer najdeblje grane u
sredini krošnje (X3), dužina najdeblje grane (X4), promjer u sredini krošnje
(X5), kut insercije grana (Xe) i pravnost stabala (X7).


Obrada podataka primjenom različitih tehnika metodom višestruke postupne
regresije izvršena je na stroju pomoću posebnog programa koristeći
tzv. programski jezik (V i d a k o v i ć, M. i drugi 1974). Program za obradu
podataka izmjera u nešto skraćenom obliku dan je u Tabeli 1. Primjenjene
su slijedeće tehnike obrade podataka:


T.b.la r IK


— rana (prethodna) selekcija varijabila;
— povratna eliminacija varijabila;
— grupna eliminacija varijabila;
— poboljšanje pomoću maksimalnog determinacionog koeficijenta (R2);
— poboljšanje pomoću minimalnog determinacionog koeficijenta (R2).
Za odabiranje odgovarajuće linearne jednadžbe upotrijebljen je slijedeći
prediktivni model:


Y = b0 + biXj + . . . + bPXiB + e;
gdje je:


Y — iznos visine stabla u cm i-te biljke u pokusu,