DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 37     <-- 37 -->        PDF

15 R U U n u


5 12 3 H ?


K M * ÜH «» SS H Kl n u n u n u


6 7 8 9 10 11 12 b 7 8 9 10 11 12


# « ff tt yz « Ö « w « /7 «


n x» a» » (i «»*» ** ** »*
)? a i/ 22 X y 7? 20 2/ 22 XX
Slika 2.: Autosomi i spolni hromosoni kod čoveka (Ievo) i žene (desno) poredani
u kariotip (prema Me Kusick-u)


nut ćemo se samo na najosnovnije i najjednostavnije oblike nasleđivanja osobina
dvodomog šumskog drveća iako smo svesni da se taj postupak stvarno
odvija po daleko složenijim shemama. Hteli bismo da sa nekoliko primera
samo ukažemo na praktičnu vrednost čitave ove problematike.


/ Nasleđivanje autosomnih dominantnih osobina


Poznato je da je deblo naše jasike (Populus tremula L.) obično vrlo kratko.
Međutim, skoro svuda, a naročito u nekim brdskoplaninskim područjima
Bosne, ima lokalnih populacija, sastojina, grupa i pojedinačnih stabala
jasike i sa izrazito dugim deblom (kao kod johe). Prema mnogim zapažanjima
i jedan i drugi tip debla pojavljuje se u skoro svim sastojinama jasike
ali je dugo deblo relativno češće kod muških nego kod ženskih stabala (klonova).
Sa gledišta selekcije i uzgoja važno je poznavati kako se nasleđuje
dužina debla da bi se na osnovi te spoznaje odgovarajućim zahvatima sastojine
genetski meliorisale i ekonomski poboljšale.


S obzirom da je šumsko drveće, iz sasvim objektivnih razloga, genetski
još uvek nedovoljno ili sasvim slabo proučeno, pri tumačenju njegovih pojava
služićemo se najčešće primerima iz područja humane genetike, poljoprivredne
genetike i zoogenetike jer su zakoni nasleđivanja opšteg značaja
pa ono što vredi za jednu vrstu organizama vredi istovremeno i za drugu.
Držimo li to na umu pa na osnovu nekih indikacija i analogija pretpostavimo
da se kratko deblo jasike nasleđuje dominantno preko autosoma onda
se prenošenje ove osobine sa jedne generacije na drugu i sa jednog spola na
drugi odvija po istoj shemi kao, na primer, šestoprstost i druge neke anomalije
koje je humana genetika relativno dobro proučila.


Shematski prikaz pokazuje da u svakoj sastojini jasike, sastavljenoj od
muških i ženskih stabala (klonova), teoretski svaka jedinka može biti nosilac
i prenosilac kratkog debla ukoliko se ta osobina nasleđuje dominantno
preko autosoma. Polen ili seme sa takvog jednog stabla redovno prenosi ovu
nepoželjnu osobinu i na drugi spol. Oni je predaju svakoj narednoj generaciji
stalno obuhvatajući sve veći broj jedinki. Ako je jedno od roditeljskih
stabala (bilo muško ili žensko) heterozigotno na ovu osobinu u potomstvu
se pojavljuje i selekcijom se može izdvojiti polovina (25% muških i 25% žen