DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 35     <-- 35 -->        PDF

no posle kulminacije visinskog prirasta. Smatra se, naime, da do tog perioda
organske materije, stvorene procesom asimilacije, drveće koristi najviše za
izgradnju i razvoj organizma a posle toga jedan deo te materije troši i za
orbazovanje cvetova i plodova. Postoji i mišljenje (Morozov ) da određeni
unutrašnji (fiziološki) razlozi utiču na drveće da troši akumuliranu
rezervnu materiju za fruktifikaciju zbog koje nastaje opadanje prirasta. Bez
obzira koje je od ova dva mišljenja ispravnije ostaje nepobitna činjenica
da između plodonošenja tj. spolnosti na jednoj strani i visinskog, debljinskog
i zapreminskog prirasta stabala na drugoj strani postoji sigurna korelacija.
Međutim, u šumskim sastojinama nikada i nigde sva stabla ne rađaju
podjednako. Kod tipično dvodomih vrsta redovno rađaju samo ženska stabla.
Kod jednodomih vrsta rađaju samo ona stabla kod kojih je ženskost jače
ili bar dovoljno izražena. Naučno je dokazano da kod bukve samo ta rodnija
stabla posle svakog obilnijeg plodonošenja imaju skoro potpuno ispražnjene
sržne zrake, da umanjuju prirast za 1,5 do 2,5 puta i da posledice toga umanjenja
ispoljavaju u toku najmanje dve naredne godine (Har t ig).


Brojna opažanja su pokazala da su muška stabla zdravija ne samo kod
jasena i jasike nego i kod ostalih topola, vrba i svih drugih dvodomih vrsta.
Izgleda da su i kod jednodomih vrsta zdravija ona stabla koja ispoljavaju
srazmerno veći stepen muškosti i obrnuto. To je zato što je otpornost šumskog
drveća prema bolestima, insektima i svim nepovoljnim ekološkim uticajima
fiziološka osobina koja se, kao i sve druge osobine, nasleđuje povezano
sa spolom. Zato spolnost i sve drugo što je u vezi sa njome treba posmatrati
i tumačiti najviše sa aspekta genetike.


Spolnost sa aspekta genetike*


A. Dvodomne vrste
Čoveka je od davnina zanimalo pitanje kako se kod dvodomnih vrsta,
kod kojih postoje muške i ženske jedinke, nasleđuje spol (Vi đako v i ć,
1966). U savremenoj genetici prevladava mišljenje da se kod ovih vrsta radi


o tzv. genotipskom ispoljavanju spola. U vezi s time stoji se
na stanovištu da kod dvodomnog šumskog drveća muška stabla, pri redukcionoj
deobi, obrazuju dva tipa polenovih zrna. Prvi od njih determiniše
muški a drugi ženski spol naredne generacije. To je dokazano citogenetskim
putem.
Kod svih dvodomnih organizama zapaženo je, naime, da postoje autosomni
hromosomi i spolni hromosomi. Kod čoveka. na primer, razlikuje se
44 autosomna hromosoma i dva različita (XY) spolna hromosoma, a kod žene
44 autosomna hromosoma i dva ista (XX) spolna hromosoma (slika 2). Kod
vinske mušice (Drophila melanogaster) genetska konstitucija mužjaka je


* U razmatranje su uzete važnije šumsko-uzgojne osobine (dužina, pravnost
i zdravost debla, te tekstura kore) bez obzira da li su one kvantitativnog ili kvalitativnog
karaktera. Radi lakšeg praćenja predavanja i razumijevanja mehanizma
nasljeđivanja spomenutih svojstava uzeti su prilično jednostavni modeli iz humane
genetike. Prema tome, radi se o hipotezama, koje treba samo da ukazu na
genetske mogućnosti i posljedice uopšte povezane sa spolom (Autor).