DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 31     <-- 31 -->        PDF

SELEKCIJA I UZGOJ ŠUMSKOG DRVEĆA
NA OSNOVAMA NJIHOVE SPOLNOSTI*


Prof. dr MILORAD JOVANČEVIĆ


(Katedra za fiziologiju i oplemenjivanje šumskog drveća Šumarskog fakulteta
u Sarajevu)


Odavno je poznato da se šumsko drveće razmnožava na dva načina:
spolnim putem (pomoću semena) i nespolnim putem (pomoću izbojaka, izdanaka,
zakorenjivanjem grana, motki, reznica i si.). Iako suštinski dijametralno
različita oba spomenuta načina su sa gledišta oplemenjivanja značajna.
Spolno razmnožavanje omogućuje rekombinaciju naslednih osnova (gena)
i ujedno stvaranje novih biotipova, formi, rasa i dr. Nespolno razmnožavanje
pruža priliku da se fenotipski i genotipski vredne jedinke (plus stabla) neograničeno
sačuvaju i razmnože. U oba slučaja selekcija i uzgoj se moraju
zasnivati na dobrom poznavanju zakona nasleđivanja osobina odnosno na
osnovama genetike. Pri tome se pretpostavlja još i dobro poznavanje spolnosti
svake pojedine vrste.


SPOLNO RAZMNOŽAVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA


Spolnost sa aspekta biologije


Ako muški i ženski spolni organi (cvetovi) dolaze na istom drvetu govori
se o jednodomim (monoecijskim) vrstama. Pri tome se razlikuju dvospolni
i jednospolni cvetovi u zavisnosti od toga da li su muški i ženski spolni organi
združeni u istim ili različitim cvetovima. Od jednodomog šumskog drveća
imaju:


a) jednospolne cvetovc
smrče, jele, borovi, ariši, breze, bukve, johe, hrastovi, grabovi itd.


b) dvospolne cvetove
bagrem, sremza, divlja jabuka, divlja kruška, divlja trešnja, lipe itd.


Ako se muški i ženski spolni organi (cvetovi) normalno pojavljuju na
različitim stablima govori se o dvodomim (diecijskim) vrstama. Od šumskog
drveća imaju:


c) dvodome cvetove
tisa, smrijek, ginko, vučji trn, božikovina, plutnjak, rujevi, topole, vrbe itd.


* Predavanje održano 15. 3. 1973. god. na Šumarskom fakultetu u Zagreubu u
okviru međukatedarske saradnje u oblasti šumarske genetike.