DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 98 LISTOPAD — STUDENI GODINA 1974.


PRIMJER ZA ELEKTRONIČKU OBRADU PODATAKA
METODOM POSTUPNE REGRESIJE


Mr. ing. JOSO GRAĆAN,


Šumarski institut, Jastrebarsko


UVOD


Regresijom se u statistici označava odnos između zavisne i jedne ili više
nezavisnih varijabila, dok u (matematici to znači da je zavisna varijabla funkcija
jedne ili više nezavisnih varijabla( Snedccor, G. W. i Cochran,


W. G. 1969). Metoda višestruke postupne regresije, ako se ispravno upotrijebi,
daje dobar uvid u međusobni odnos između zavisne i nezavisnih varijabila.
Višestruka regresija je dosta složena, a izračunavanja postaju vrlo
komplicirana kada je u model uključen velik broj nezavisnih varijabila.
Obradom podataka putem suvremenih elektroničkih sistema uvelike je olakšana
primjena tzv. metode najmanjih kvadrata u rješavanju problema iz područja
višestruke regresije. Kod ove mtode potrebno je unaprijed poznavati
oblik funkcije po kojoj će se izjednačavanje izvršiti (Emrović , B. 1960).
Svrha ovog rada je: (1) Primjena različitih tehnika obrade podataka metodom
višestruke postupne regresije pomoću standardnog elektroničkog IBM-
sistema, i (2) Odabiranje potrebnog broja nezavisnih varijabila koje što bolje
objašnjavaju ukupnu varijabilnost zavisne varijable.


Svi obračuni izvedeni su na računaru Instituta za statistiku, Sveučilišta
Sjeverne Karoline u Raleigh-u, SAD, tijekom 1971. godine. Materijalnu pomoć
pri izradi ovog rada dali su Republički savjet za naučni rad SRH, Zagreb
i Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko.


Svim navedenim organizacijama zahvaljujem se na ukazanoj pomoći.


MATERIJAL I METODE


Kao materijal za ovaj rad poslužila su mjerenja nekih svojstava u testu
potomstva evropskog ariša. Test je osnovan na pokusnom polju »Goić« ,kod
Jastrebarskog u proljeće 1966. godine, a mjerenja su izvršena tijekom 1970
(Gračan, J. 1973).


367