DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Samo za poslcdnjih deset vekova čovek je potpuno izmenio lice Evrope
i na mestu neprohodne močvarne prašume u njenom srednjem delu stvorio
je sasvim drugojači kulturni prostor sa mnogobrojnim naseljenim mestima,
uređenim šumama, regulisanim rekama i spletom saobraćajnih komunikacija.
Evropa je samo jedan od brojnih primera promena koje čovek izaziva
u svom prirodnom okviru života.


Prevođenje prirodnih sastojina šumskog drveća u više ili manje kulturne
populacije u nas tek je započeto. Izdvajanjem semenskih sastojina i njihovim
uređivanjem u našoj zemlji (Đ i k i ć et al., 1965; Rupert, 1966; Jovanovi
ć et al, 1970; V i d a k o v i ć- 1972 i drugi), izdvajanjem plus stabala
(Jovančević , 1963 i drugi), osnivanjem eksperimentalnih semenskih plantaža
(V i d a k o v i ć, 1960. Jovanović, 1972 i drugi) stvoreni su tek uslovi
za kvalitetnije očetinjavanje prirodnih sastojina lišćara (J e f t i ć, 1962, Bura,
1969; M a r i ć, 1959 i drugi), osnivanje intenzivnih nasada i šumskih
plantaža (Bura, 1968). Korišćenje kulturnih topola i vrba dovelo je do
stvaranja potpuno novih životnih zajednica — plantaža topola i vrba koje
ranije nisu postojale u živoj prirodi i koje danas predstavljaju u šumarstvu
naše zemlje najintenzivniji oblik čovekovog iskorišćavanja prirode. S pravom
je proučavanje prirodnih i veštačkih populacija postalo jedan od glavnih
zadataka nekoliko grana šumarstva: genetnike, ekologije, taksonomije i oplemenjivanje
šumskog i ukrasnog drveća i žbunja. Najveći nedostatak u našem
današnjem znanju je što imamo tako malo studija o mehanizmima razmnožavanja
jedne vrste kao celine. Pojedinosti kao što je lakoća rasprostranjenja,
način razmnožavanja, životni ciklus i drugi vidovi sistema razmnožavanja
proučavani su pojedinačno (Mišić, 1957; Jovančević, 1965; V i d a k o-
v i ć-J u r k o v i ć, 1971; Jovanović et al., 1971; Popnikola, 1971. i
drugi), ali retko ili nikada kao komponente jednog sistema. Proučavanje
sistema razmnožavanja kod šumskog drveća tek je počelo, a ipak predstavlja
neophodnu osnovu za razumevanje procesa oplemenjivanja i bolje korišćenje
sadašnjih semenskih baza u našoj zemlji.


B. Osetno ubrzavanje procesa više ili manje usmerene
mikroevolucije od strane čovek a. Priroda nam pruža
obilje unutarvrsnih taksona drveća i žbunja koje danas koristimo u biljnoj
proizvodnja, ali oni u odnosu na naše potrebe često ispoljavaju niz nedostataka.
S druge strane, niže taksonomske kategorije od vrste, priroda formira
kroz jedan izvanredno dugi stvaralački proces, čije trajanje se često odvija
u okvirima istorijsko-geološkog razvoja epoha i perioda. Tako na primer,
prema Du b in j in u (1966) u jednoj modelnoj populaciji od milion individua,
ako je selekcioni koeficijenat s = 0.001, za udvostručavanje jedne mutantne
individue na dve individue neophodno je 11 739 generacija (tablica 1),
a za njeno inkorporisanje u modelnu populaciju do nivoa 99,9% ovaj proces
bi zahtevao 364 852 generacija. U analiziranom modelnom slučaju praktično
je nemoguće postizanje potpune homozigotnosti.
Sličan proces prestrojavanja u procesu oplemenjivanja biljaka, od uočavanje
jedne mutantne individue od njenog inkorporisanja u čitavu populaciju
moguće je ostvariti kod vrsta sa autovegetativnim načinom razmnožavanja
ili sa znatnom količinom uroda već nakon procesa specijacija (mikroevolucija)
na bazi evolucionih mehanizama — genetičko prevođenje prirod