DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Na taj način čovek pokraj tri osnovne biljne formacije, šumske, travne i
pustinjske, koje je duboko izmenio, stvorio je još jednu novu, kvalitativno
različitu, koja obuhvata prostore za proizvodnju biljne hrane, voća i drveta
za industrijsku preradu i ogrev. Ti novi ekosistemi izgrađeni su potiskivanjem
i izmenom prvobitnih životnih zajednica, odlikuju se novom i trajnom
kombinacijom organskih vrsta, koja se održava stalnom delatnošću čoveka.


Danas je moguće razlikovati dve osnovne grupe kulturnih biocenoza: 1)
agrarne i 2) biocenoze gradskih, industrijskih i turističkih naselja.


Agrarne biocenoze obuhvataju kulturna polja u širokom smislu reci
(useve, livade, pašnjake, vrtove, voćnjake, šumske kulture, intenzivne nasade,
šumske plantaže), i nastale su pretežno na meslima iskrčene šume. Karakteristično
je za njih da su u pogledu kombinacije biljnih vrsta, njihovog
sastava, negovanja, regulisanja i održavanja u punoj zavisnosti od čoveka.
Upadljiva karakteristika većine agrobiocenoza je monokultura, sistem gajenja
samo jedne vrste kulturnih biljaka. Biocenoze gradskih i industrijskih
naselja sasvim su osobene. Na tim mjestima su uslovi života sasvim izmenjeni.
Te biocenoze odlikuje sasvim oskudna vegetacija, tako da oni prestavljaju
kulturnu pustinju. Bogat i raznovrstan živi svet javlja se u gradskim
parkovima, drvoredima i vrtovima, koji prestavljaju veštački stvorene
zajednice biljnih vrsta, često stranih po poreklu. Poseban vid promene životnih
uslova u ovim naseljima predstavljaju zagađivanje vazduha, zemljišta,
tekućih i drugih voda industrijskim otpacima, kao i nečistoćom ljudskih
naselja. Uslovi života se u mnogim naseljenim mestima veoma pogoršavaju.
Posledice toga su radikalne izmene u sastavu zajednica, iščezavanje nekih
vrsta i opšte osiromašenje života u zagađenim sredinama. Sa naglom industrijalizacijom
naše zemlje, zagađivanje zemljišta i naših velikih reka i njihovih
pritoka naročito, javlja se kao ozbiljan problem koji se mora rešavati
i uz pomoć genetike i oplemenjivanja biljaka.


Kulturne biocenoze, koje grade moderan čovekov okvir života raznolike
su po svom karakteru i značaju. Njihova zajednička karakteristika leži u
tome da je usled stalnog dejstva i kontrole čoveka u njima onemogućen
proces prirodnog sukcesivnog smenjivanja, jer se radi čovekovih potreba
stalno održavaju na izvesnoj vrsti pionirskog stupnja, koji obezbeđuje održavanje
kulturnih vrsta biljaka.


U izgradnji i održavanju kulturnih ekosistema, čovekovo dejstvo se ogleda
u: 1) prethodnom uništavanju ili izmeni prvobitnih biocenoza, 2) stvaranju
novog, kvalitetno različitog vegetacionog pokrivača koji omogućuje izgrađivanje
novih zajednica, 3) veštačko održavanje tako stvorene biocenoze
putem sprečavanja procesa prirodne sukcesije, 4) sistematskom oduzimanju
jednog dela organske produkcije i delimično vraćanje oduzetih materija u
vidu đubriva. Bez tog dejstva, kulturna priroda brzo iščezava. Šumska kultura,
intenzivni nasad ili plantaža, prepušteni slobodnoj prirodi, bivaju brzo
zamenjeni prirodnim zajednicama čiji sastav odgovara opštim ekološkim
uslovima odgovarajuće geografske oblasti. Izgradnja kulturnog okvira rezultat
je dakle krupnih i dalekosežnih promena koje čovek već vekovima vrši u
prirodi. Te su promene dovele do stvaranja novih životnih zajednica koje ranije
nisu postojale u prirodi i koje predstavljaju najintenzivniji oblik čovekovog
iskorišćavanja žive prirode.


386