DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST
GLASILO SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE


Redakcijski odbor


Dr Milan Androić, dr Roko B e n i ć, dr Stjepan Bertović, ing. Žarko
H a j d i n, ing. Josip Peternel, dr Zvonko Potočić, ing. Josip Šafar


Glavni i odgovorni urednik:


Dr Branimir Prpić


LISTOPAD — STUDENI


Tehnički urednik i korektor:


Branka Bađun


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na
temelju mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1-1974 od 22. 03. 1974. g.


UDK 681.3:519.272.11


J. G r a ć a n : Primjer za elektroničku obradu podataka metodom postupne regresije —
Example for electronic data processing by the method of stepwise regression — Un


exemple pour le traitement electronique des donnees par la methode de regression


pas-ä-pas — Ein Beispiel für elektronische Datenverarbeitung mittels der Methode der


schrittweisen Regression.


UDK 634.0.165.001


A. Tucović : Uloga oplemenjivanja biljaka u prevođenju biosfere u noosferu — The
role of plant inprovement in transforming the biosphere into the noosphere — Le


röle de 1´ amelioration des plantes dans la transformation de la biosphere en noosphere


— Die Rolle der Pflanzenveredlung in der Überführung der Biosphäre in die Noosphäre.
UDK 634.0.165.6:634.0.232.1


M. Jovančević : Selekcija i uzgoj šumskog drveća na osnovama njihove spolnosti —
Selection and cultivation of forest tree species on the basis of their sexuality — Se


lection et culture des essences forestieres sur la base de leur sexualite — Auslese und


Anbau der Waldbäume auf Grundlage ihrer Geschlechtlichkeit.


UDK 634.0.182.2


N. Plavšić-Gojković i V. Gaži-Baskova: Početna istraživanja dinamike i sukcesije
vegetacije na trajnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« (Šumarija


Lipovljani) — Initial investigations on the dynamic and succession of vegetation on the


permanent observation plots in the management unit »Josip Kozarac« (Forest Enterprise


of Lipovljani) — Recherches initiales sur le dynamisme et sur la succession de la


vegetation dans les places d´ etude permanentes de V unite d´ amenagement de »Josip


Kozarac« (Exploitation forestiere de Lipovljani) — Erstuntersuchungen über die Dyna


mik und Sukzession der Vegetation auf den Dauerflächen in der Wirtschaftseinheit


»Josip Kozarac« (Forstbetrieb Lipovljani).


Nastava
Značajne obljetnice
Naučni skupovi
Domaća literatura
Mala šumarska kronika
Društvene vijesti


Naslovna fotografija:


Visoka čeka u Matić Poljani


Foto: B. Pleše