DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Poboljšanje pomoću minimalnog determinacionog koeficijenta (R2). Ova
tehnika rada je ista kao i prethodna, osim što u svakom stadiju ostaju varijabile
koje najmanje povećavaju determinacioni koeficijent R2. Ovim postupkom
se odabere gotovo uvijek identična jednadžba kao i kod maksimalnog
determinacionog koeficijenta. Osim toga stroj će naštampati i kontrolni
model.


Tabela 11.
R* — iznosi, broj i naziv varijabila u jednadžbi dobiveni tehnikom najmanjeg
determinacionog koeficijenta (R2)


Broj varijabila Determinacioni


Naziv varijabila


u jednadžbi a koeficijenti (R2)


0,89322410 DBH, NB, DB, LB, CD


**
6 0,89329836 DBH, NB, DB, LB, CD, ST


**
6 0,89333133 DBH, NB, DB, LB, CD, BA


**
7 0,89342103 DBH, NB, DB, LB, CD, BA, ST


DBH = prsni promjer, NB = broj grana, DB = promjer grane,


LB = dužina grane, CD = promjer u krošnji,


BA = kut insercije grana, ST = pravnost.


** = Statistički signifikantno na nivou od 1%.


Svi podaci dobiveni ovom tehnikom jednaki su podacima kod poboljšanja
pomoću maksimalnog determinacionog koeficijenta (R-), osim što su
kod ovog postupka dane dvije jednadžbe sa 6 nezavisnih varijabila, od kojih
je ona jednadžba u kojoj je kut insercije grana sa nešto većim determinacionim
koeficijentom (Tabela 11).


Kod metode višestruke regresije, nezavisne varijabile se uključuju u
model po određenom redu jedna iza druge. Svaka od varijabli ima određeni
udio u ukupnoj sumi kvadrata za regresiju (D r a p e r, N. R. i Smith, H.
1966). U našem radu udio pojedinih varijabila u ukupnoj sumi kvadrata vidljiv
je u Tabelama 5, i 7 i 8. Te sume kvadrata se nazivaju sekvencijalnim,
a F- iznosi za svaku sumu sekvencijalnim F- testom. Zbroj sekvencijalnih
suma kvadrata jednak je ukupnoj sumi kvadrata za regresiju uz određeni
broj stupnjeva slobode.


Kada se u jednadžbi već nalazi određeni broj varijabila, često se želi
ustanoviti važnost pojedine varijable i njezin doprinos u jednadžbi. Ako se