DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Tabela 8.


-daa/zza rasj/onCG- */ac/cr &c v moc/c/u /lat´ozi \rex/o/n


*wyptr4*/m€*&fi "^ iSt//3TG Afrere/rerfo *?rcrcćr#e-L//*&s//a 7 4$02550,$3&6 Sft-SĆOJfSf 796,35 ?$L 0t/93±2t03 s S7ees
Gse?J«o 665 S/326*, 649* 771. 8263
L/*u/>rto 672 48/58/6, 4-823
S´/y,´vfrA>a/}.´i/io
faro** ff* &´*>rrevTCtycr/s?&tresne
/k´/Wtf
-/f/^O/Tt/cA 1 4-230532J238 6841,27319´ 425162,69/Ü 550, 852\SŽ
Lf&/ ff/vzaa
-/tya/rije-/* ^rcr/ier
_J?t/J~-´´7y^-o^Ji/A/-^/"cv/tost
/////
/
23 09 222.0
65, 9682
63808, 3913
4-826, 7733
5/6, J9/443f,
9735
2 39fS9
O, OS 5* 6
32, 67/93
6,25370
0,66305
i? 55968
4067,5/29
17122.22 70
56640,54-4/
4-784-, 8856
590, 7512
431, 973 J
526996
22, /8Č03
73,3dSO 7
O] Z9943
0, 76339
$56968


faro** ds^
cios-/
iSVeo^/?^
»*-!*« <3/xy grcr/ic
34-,101b´
M, 4+8*0,3J26´
43,4~?A1Š2 2956t0
7e1
0,0291*2
flro^7i/Lji0 jrKi/ic:
-fls-omjcs- *S/-ašsyc
0..9668
6. J/58
ä,56Si)
2, 4S9S7
020676
OOgöY6
^(// j^iCT-y o - L, OO OO 0374-87 -0,0ft21
-flfOmCLSJ a, 7M3 0,7-t-8´2 0.00959


Tabela 9.
R* — iznos, broj i naziv varijabila u jednadžbi dobiveni grupnom eliminacijom
varijabila3


Broj varijabila Determinacioni


Naziv varijabila


u jednadžbi koeficijent (R2)


* -k


5 0,89322410 DBH, NB, DB, LB, CD


a DBH = prsni promjer, NB = broj grana, DB = promjer grane,
LB = dužina grane, CD = promjer u krošnji,
** = Statistički signifikantno na nivou od 1%.


U Tabeli 9 navedeni su podaci koji su u potpunosti identični podacima
u Tabeli 4, tj. za ranu selekciju varijabila. Na osnovu toga odabrana je ista
jednadžba. Svi ostali podaci (analiza varijance, regresioni koeficijenti, i dr.)
dani su u Tabeli 5.


Poboljšanje pomoću maksimalnog determinacionog koeficijenta (R-). Ovu
tehniku izračunavanja na IBM-stroju razvio je Goodnight , J. (1971). Po