DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 111     <-- 111 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima


NAZIV OBRASCA Oznaka
— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:
— bilanca izvršenih sječa — — —
— bilanca kulturnih radova — —
1
2
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) —
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumamaSabirni arak šumskih proizvoda — — — —
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — —
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — —
— šumskih rasadnika — — — — —
— —
(arak)
— —
— —
— —
— —


10—a
15
36—b
39—b
38
39—a
— njege mladika — — —
— čišćenja sastojina (guštika)
— zaštite šuma — — —
40
41
42
— uređivanja šuma — — — — —
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume)
— glav. šum. proizvoda (preborne šume)
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak —
Knjižica procjene za preborne šume — arak —
Plan sječa — — — — — — — — —
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju —
Plan sporednih proizvoda — — — — — —
Plan pošumljavanja — — — — — — —
Analiza raH * >o planu pošumljavanja — —
Plan rado niskim rasadnicima — — —43
44
44—a
62—a
62—b
Sp—1
Sp—2
Pl—sp
Poš.
Pl—poš.
Pl—ra.
PlanPlanPlan
njege
čišćer.
zaštite sr
— — —
.:a
.stojina (guštika)

— —
Pl—ml.
Pl—čišć.
Pl—zš
Plan lovne pr´vrede
Plan vlastite iije
Plan investicija -
Zbirni plan vi.
B) Štampano n;
Kratkotečni li?
Kartotečni ?
Kartotečni
režije glavnih proizvoda —
rtonu (kartotečni listovi)
šumskoj šteti — — —
.e šumske proizvode
.ums´ e proizvode
Pl—lov.
Pl—rež.
Pl—inv.
Pl—zb.
10—b
36—a
37
C) Stanu
Nalog 3
Lugar´
Dnevnu va:
JT"´ .a listovi)
54
54—a
55
Prodajni popis t, av~ -
Uplatnica za drv. proizv
Paševnica 25x3 listova
jda — 100 listovaJX3 listova — —


58
58—a
59—a
Prodajni popis pašarenja
Premjerbena knjižica za pri ; .aca — 50x3 listo
Premjerbena knjižica za ogrj 50x3
listova
Popratnice za drvni materijal listova — —
Popis popratnica vagona, prevoza -IP listova —
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — —
Obavijest o otpremi — 100 listova —

Specifikacija otpreme — 50x3 listova —
Dnevnik rada — lugarska knjiga — 25´
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi
00 listova _ _ _ _ _
va_

_ _

_

_

59—b
63—a
63—c
64—a
64—b
68
69
69—a


Isporuku tf"´ ga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije


HRVATSKE


telefon: 444-206


Zagreb — Mažuranićev trg 11