DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 109     <-- 109 -->        PDF

svih OUR-a šumarstva i drv. industrije sku preradu drveta, parketaru, proizvodovoga
područja u društvo, osiguranje nju podova i stoliea.
društvenih prostorija i sprovedbu novog Sa sirane Saveza skupštinu je pozdraplana
društva. vio i pratio rad ovog uspjelog sastanka


Po završenoj .skupštini prisutni su o-ina. R. Antoljak.
bišli postrojenja i pogone DiP-a: pilan-(R. A.)


Štednjom
papira
štedite
šume!


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo:
Zagreb, Mažuranićev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249
Godišnja pretplata na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i pduzeća 200,00 din. Pojedinci
50,00 din., umirovljenici 30.00 din., studenti i učenici 15,00 din. — Inozemstv o 16 dolara USA
Tisa k Tiskara »A G. Matoš«, Samobor