DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 108     <-- 108 -->        PDF

vanju grana kod četinjača. Tu je u pomoć
priskočio i Šumarski institut iz Jastrebarskog.


Članstvo društva srdačno je dočekalo
svoje kolege iz SD — Vinkovci. Razumljivo
je da su Karlovčani pokazali svojim
kolegama svoje uspjehe na terenu,
napose kulture četinjača u D. Resi, rad
pilanskog i ostalih postrojenja u DIP —
Karlovac, izvlačenje trupaca zglobnim
traktorima i si.


Društvo je aktivno sudjelovalo u radu
oko donošenja prednacrta novog Zakona
o šumama i razrađivalo ustavne amandmane
i dr. Veze sa inženjerima i
tehničarima ostalih struka bile su veoma
slabe.


Iz blagajničkog izvještaja vidi se da
društvo u ovom času raspolaže sa zatečenom
gotovinom od 6.414 din, iako je
društvena glavnica na zadnjoj skupštini
iznosila 23.471 din. Ovu glavnicu smanjili
su troškovi instruktaže, stručne ekskurzije,
pretplata na TV, IT — novine, godišnja
članarina Savezu, nabavke stručne
literature i si. Nadzorni odbor društva
nije stavio nikakove primjedbe na
blagajnički izvještaj.


Nakon podnesenog izvještaja, pred preko
60 prisutnih inženjera i tehničara, razvila
se diskusija u kojoj su se prisutni
kritički osvrnuli na dosadašnji rad uprave
i društva i ´konstatirali da je on trebao
biti plodniji, aktivniji i svestraniji i
da ubuduće treba ovaj rad svakako pojačati.


Prvi diskutant A. Kusani ć predlaže
da se u društvo začlane svi OUR-i šumarstva
i drv. industrije na području karlovačkog
gospodarstva i svi inženjeri tehničari,
koji rade i vezani su ovim područjem;
ing. R. Bogunović zamjerava
dosadanjoj upravi što nije uspjela učlaniti
sve stručnjake ovoga područja. Napominje
veliku zainteresiranost članstva
za novu reorganizaciju i primjenu ustavnih
odredaba, osobne dohotke, stambenu
problematiku, aktualna stručna predavanja,
ekskurzije i izmjenu iskustava sa
ostalim regijama. Predlaže da se u novu
upravu biraju i članovi sa terena. Smatra
da je Šum. List prilično nepristupačan,
jer su mnogi članci pisani na temelju suhoparnih
naučnih podloga. Zalaže se da
list usmjeri svoje pisanje za teren; ing.


M. U n u k i ć, također, smatra da u društvo
treba učlaniti sve novopridošle stručnjake
Karlovca i terena, koji će u rad
unijeti veću društvenu aktivnost, jer zadataka
ima dosta. Privredna komora bi
se trebala više oslanjati na stručno društvo.
»Zeleni stol« struke je upravo SD.
Poziva članstvo da surađuje u »Šumarskom
Listu« i »Drv. industriji«, jer podataka
,uspjeha i neuspjeha ima dosta,
a i veoma mnogo interesantnih tema; ing.


I. Puška r iznosi da društvo nije održalo
niti jedan sastanak sa temom o novoj
organizaciji struke pa se sada čuju
kritike i primjedbe kako smo se pogrešno
organizirali i nedovoljno iskoristili
ustavne odredbe, koje se odnose na struku.
Zalaže se za češće održavanje skupova
i surseta; ing. I. Roto v iznosi rad
i djelovanje ŠD — SI. Požega i kako se
ono postavilo, da ga se niti u jednom
važnijem stručnom problemu nije mimoišlo.
Tražilo se uvijek i mišljenje društva;
I. Hrsan , od »Zelenila« — Karlovac,
smatra da su se trgovina i promet
drvetom dosta slabo organizirali. To je
tema gdje bi dobro bilo čuti i mišljenje
društva. Prihvaća prijedlog o povećanju
društvene članarine i ističe manjak društvenih
prostorija; S. M a t a n iznosi želju
polaznika Šumarske škole da Š. L.
treba što češće donositi terenske teme,
koje bi veoma dobro došle i polaznicima
i nastavnicima škola; ing. S. Van j k o-
v i ć, koji je niz godina član uprave Saveza
IT, veseli se današnjem uspjelom
radu skupštine. Smatra da bi društvo
moralo razviti jaču stručnu suradnju i
razmjenu mišljenja i tako se nametnuti
privredi. Poziva na suradnju i pisanje
članaka, sastavaka i vijesti za Š. L., kojih
na ovom području ima zanimljivih i vrijednih
da se zabilježe.
Dosadanjoj upravi data je jednoglasno
razriješnica i na čelo društva izabran je
ing. S. M i k u c. Zaključeno je da posebno
izabrana komisija sastavi plan rada
za 1974—1976. g. i da se što prije pristupi
radu.


Prije nego je skupština završila radom
javio se za riječ ponovno ing. M. U n iki
ć i iznio pred prisutne osnovne podatke
i planove DIP-a u Karlovcu. Upoređujući
rezultate— na temelju brojčanih
analiza i pokazatelja — dosadanjeg
poslovanja sa novim stanjem i planovima,
smatra da će DIP — Karlovac dostići
prihod od 12—15 milijardi st. dinara
i prijeći na dotjerivanje kadrovske opremljenosti
bez nekih većih investicija.


Skupština se složila i prihvatila da nova
mjesečna članarina društva iznosi 10
din, zatim članstvo očekuje učlanjenje