DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Ad 2:


— Urednik Š. L. dr B. Prpić iznio je
pred prisutne problem pomanjkanja ak-
Lualnih članaka iz prakse i operativne
službe. Ovaj problem pokušavale su riješiti
i prijašnje generacije, ali im to,
također, nije najbolje uspjevalo. Poznato
je da su stručnjaci na terenu, a i u Zagrebu,
neraspoloženi i nezadovoljni sa
sadržajem šumarskog Lista. Ubuduće će
Š. L. objavljivati samo one naučne članke,
koji su sažeti i obuhvataju najviše do 10
tiskanih stranica. Uredništvo ce nastojati
da se pridržava aproksimativnog ključa:
50Vo članaka iz prakse i operativne službe,
30—40´Vo znanstvenih sastavaka, a ostatak
će predstavljati društvena i stručna zbivanja,
bibliografski prikazi i vijesti, društvena
(kretanja, zakonodavstvo, i si. I još
jedno: list će izlaziti redovito i na vrijeme
oi obliku dvobroja. U daljnjoj diskusiji
govorilo je 15 učesnika ovoga skupa
i iznijeli su niz kritičkih primjedaba.
Prof. dr M. Vidaiković: angažirati
mlađe stručnjake s fakulteta i instituta
za pisanje kraćih članaka koji predstavljaju
uvod u inaučni rad, prikaze najnovijih
dostignuća u svijetu tiskanih stranica uključujući tu i stručne
fotografije, tabele, grafičke prikaze i siting.
J. Peternel : konstatira da se pojedinci
u svom dosadašnjem pisanju ne
pridržavaju normativa i neki objavljuju
svoje kompletne magistarske i doktorske
radnje, pune brojnih tabela, grafikona i
dokumentacija koje nisu od interesa za
teren. Predlaže da se uvede vrednovanje
dostavljenih sastavaka i da se oni iz prakse
posebno honoriraju; ing. S. V a n j k o-
v i ć : terenski stručnjaci imaju obilje
uspjelih radova i podataka pa ih treba
angažirati i pridobiti za pisanje; ing. B.
H ruska : prihvaća prijedlog prof. Vidakovića
i sugerira da >se tu angažiraju
i profesori prilikom reizbornosti mlađih
kolega i da ih se nagovori da svoje radnje
pišu sažetije i predvide ih za Š. L.;
ing. V. F a š a i ć : smatra da su pisci razbijeni
na pisanje za 2 lista: Š. L. i Drv.
ind. pa se tu troše i snage a i financ.
sredstva; prof, dr B. Kraljić : uslijed
sporog izlaženja Glasnika za šumske pokuse
ŠF — Zagreb autori svojim opsežnim
radnjama opterećuju š. L. Ima stručnjaka
na terenu koji postižu veoma lijepe
stručne rezultate, ali slabije pišu. To
je odličan materijal; Dr N. Komle n o-
v i ć : radove iz operative, koji su pisani
za potrebe ŠF treba preraditi, sažeti i objaviti
u listu; ing. N. Goger : na tapeti
je stalno »Fizionomija šL«. Zadnji brojevi
ŠL 11—12/73 i 1—2/74 po tematici su
veoma dobri, ali veoma malo od njih
ima koristi operativa i teren. Smatra da
je šumarstvo u znatnoj mjeri inertno i ne
želi raspravljati o svojoj šarolikoj problematici.
Neki se radovi objavljuju radi napredovanja
i hijerarhijske ljestvice, a onih
koje praksa treba nema. Tu se mora
načiniti preokret i više poitcati operativu
na pisanje. Problematiku treba rješavati
na višem nivou, ali ne najvišem! Ako
ŠL ostane na dosadašnjem nivou praksa
neće imati mnogo koristi; Mr S. M a t i ć :
Ne čujemo glas terena. Operativa neka
kaže što je zanima. Preko njihovih regionalnih
stručnih listova (Šumarski vjesnik,
Slavonska šuma, Drvosječa i dr.) treba
prikupljati teme i sastavke od interesa
za njih pa ih nama dostavljati. Svakako
da u zemlji ima i previše stručnih listova
pa se tako i tu rasiplju snage; ing. M.
Novaković: slabo će proći ključ pisanja
507» naučnih i 50% iz prakse. U
ovom času Š. L. poprima čisto znanstvenu
fizionomiju i odbacuje od sebe 80Vo
svojih čitača. Šumarski List se treba približiti
većini čitatelja — operativi; ing.


B. č o p : Namjera da se smanji objavljivanje
znanstvenih članaka u listu je u
redu. Međutim, urednik lista i RO nemaju
šta birati. Da li se stručnjaci iz operative
boje konfrontacije, pa uopće ne pokreću
bitna pitanja za struku? Postoji
razbijenost u poslovanju i gospodarenju,
nema razrađenih kriterija o mjestu i ulozi
taksacije, usklađivanju investiranja,
nema JUS-a i razrađenih /kriterija za razvrstavanje
sortimenata, kakovo je mjesto
i uloga šumarske inspekcije, ulaganje
financ. sredstava u daljnju izgradnju postrojenja
drv. industrije, uloga mehanizacije
i transporta nije razrađena do kraja,
zatim da li je šumarija OOUR ili je
to šumsko gospodarstvo ili šumsko privredno
područje, da li nije bolje rješenje
OOUR-i po područjima djelatnosti: OOUR
za uzgoj, ÖOUR za eksploataciju a u
okviru ŠG? Pobornici osnivanja OÖUR-ova
po šumarijama počeli su to raditi jednostrano
i bez predhodne rasprave, ali zato
veoma glasno i autoritativno, proglašavajući
svaku drugu alternativu protuustavnom
i protivnu kursu samoupravljanja.
Defekt je nastao i rasprave su se svele
na (traženje forme, a zapostavio se sadržaj.
To bi sve trebalo rješavati na nivou
Saveza i terenskih ŠD. Ustav ozakonjuje
načela o pravima i dužnostima
čovjeka, a ine ozakonjuje
organizacione forme! Treba stvoriti
demokratsku atmosferu i raspolože470