DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 105     <-- 105 -->        PDF

kojima smo se oprostili — u Maloj šumarskoj
kronici — u prošlom broju (August
Horvat, Halid Muftić, Fabijan Jurković,
M. Plavšić, M. Duduković, i Vjekoslav
Birt) sada registriramo smrt i opraštamo
se od daljnje šestorice: ing.
Ljubomir Grahli (rođ. 1899), ing. Vjenceslav
Radošević (1888), ine. Frane Pavletić
(1909), ing. Josip Tomaić (1914), ing. Božidar
Horvat (1926) i ing. Zvonimir Hren
(1923).


PROF. DR. VINKO MANDEKIĆ


Želimo reci par riječi o nestoru hrvatskih
agronoma prof. dr. V. Mandekiću,
rođenom prije 90 godina u Kraljevici, a
koji živi u Zagrebu i još je uvijek akti


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


10. sjednice U. O. proširene sa članovima
N. O., Redakcionog odbora S. L., autora
jubilarne edicije povodom 100 g. izlaženja
Š. L. i članovima ŠD — Zagreb, koja je
održana 17. VI o. g.
Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice i protekla stručna
zbivanja.
2.
Šumarski List: dogovor o realizaciji
prihvatljivije fizionomije lista.
3.
Održavanje Simpozija povodom 100
godina znanstvenog i organiziranog pristupa
šumarstvu jugoistočne Slavonije
(Vinkovci IX/X mi. 1974. g.) i Jesenjeg
Plenuma Saveza (XI mj. 1974. g.) s temom:
Današnji nivo tehnološkog procesa
proizvodnje u šumarstvu i drv.
ind. SRH.
4.
Proslava 100 g. neprekidnog izlaženja
Šum. Lista li 130 g. osnutka prvog Šumarskog
društva — dogovor.
Ad 1.


— Sjednicu je otvorio predsjednik ing.
Tomaševski i pozdravio preko 45 učesnika
ovoga sastanka. Iznio je razloge sazivanju
ove proširene sjednice i kao glavnu
temu sastanka označio dogovor o privan.
Prof. dr. V. Mandekić više je nauke
završio na Gospodarskom učilištu u Križevcima
(1907) i doktorirao u Vroclavu
(1912). Obišao je nekoliko evropskih zemalja
radi specijalizacije i zaposlio se —
nakon toga — na tek osnovanom Poljopriviredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu,
kao profesor iz bilinogojskih predmeta
(1920). Pisac je brojnih knjiga i rasprava
iz poljoprivrede (52 znanstvena rada
i 42 struč. knjige). Najviše je poznat po
svojem Mandekićevom Gospodarskom
kalendaru, kojega je počeo izdavati još


1926. g. Savjet za naučni rad SRH dodijelio
mu je 1973. g. nagradu za životno
djelo. Drugovao je i prijateljevao sa mnogim
šumarima (A. Perušić i dr.). Priključujemo
se čestitkama!


hvatljivijoj fizionomiji i sadržaju Š. L.,
koji sredinom 1976. g. slavi 100 godina neprekidnog
izlaženja. Upoznao je prisutne
o -markantnijim stručnim i društvenim
zbivanjima u struci: pokroviteljstvo predsjednika
SFRJ J. B. Tita nad proslavom
100 godina organiziranog i znanstvenog
pristupa šumarstvu Slavonije, koja se održava
30. IX—2. X o. g. u Vinkovcima.
U kraćim crtama obavijestio je prisutne


o nedavnom, u Splitu, održanom Savjetovanju
o zaštiti šuma — od požara. Preko
150 učesnika ovoga savjetovanja donijelo
je niz konstruktivnih zaključaka, koji će
unaprijediti zaštitu i uređenje šuma na
području SRH, a napose u priobalnom
području naše domovine. U Zak. o šumama
SRH unose se novi elementi u skladu
sa donesenim — ustavnim promjenama.
Upozorio je prisutne na novo izašli Zak.o
udruživanju u .privredne komore, konstituiranje
međuopćinskih zajednica, zatim
o konačnom formiranju jedinstvenog Šumarskog
instituta u Jastrebarskom, o održanom
predavanju prof, dr M. Androića
o novim smjernicama u zaštiti šuma te
najavio — predavanje ing. N. Gogera, savjetnika
u republ. Zavodu za plan »O
uočenim krupnijim poteškoćama, nedostacima,
aktualnostima i kontradiktornostima
u šumarstvu i drvnoj industriji
SRH«.