DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 104     <-- 104 -->        PDF

SAMOSTALNI SINDIKAT
ŠUMARSTVA I DRV. INDUSTRIJE


Svi su izgledi da će, u sklopu Saveza
sindikata SRH, šumarstvo i drv. industrija
imati naskoro svoj samostalni sindikat
u skladu sa ustavnim odredbama. Do sada
je oko 53.000 zaposlenih radnika »zelene
« struke bilo uklopljeno u Sindikat
industrije i rudarstva, koji je brojao


323.000 članova.
PROSJEČNE ZARADE ŠUMARA
U ZAGREBU


U privredi grada Zagreba najviša su
primanja — u prvih 7 mjeseci o. g. —
imali šumari. Prosječno su mjesečno zarađivali
314.200 st. din. u odnosu na prosjek
radnika u privredi, koji je iznosio


255.600 st. din. Prosječni porast primanja
u odnosu na prošlu godinu iznosio je
18Vo. Međutim kupovna moć ovih primanja
porasla je tak za 2-´/i>. O primanjima
šumara-umirovljenika ništa nije kazano!
IZNAD UTVRĐENOG IZNOSA —
OSOBNI DOHOCI


Narodne novine SRH u br. 32/74 objavile
su Dogovor o dopuni općeg društvenog
dogovora o raspodjeli sredstava za
OD, gdje se u čl. 1 kaže: ... da se mogu
utvrditi posebni uvjeti i mjerila za osobito
produktivne i stručne radnike, kao
i radnike deficitarnih i posebno traženih
zanimanja, kako bi se mogli ostvariti OD
iznad utvrđenog iznosa.


KONAČNO —
BENEFICIRANI STAŽ SJEKAČA


Napokon je konačno prihvaćen višegodišnji
prijedlog SPK, da se šumskom
radniku nakon 12 mjeseci rada prizna
kao 15 mj. staž. Zajednica mirovinskog
i invalidskog osiguranja radnika prihvatila
je odluku o beneficiranom stažu, uz
uslov da je radnik najmanje 807», ukupnog
efektivnog radnog vremena, proveo
neposredno na radovima sječe. Prema tome
usvojena je i dokumentacija Instituta
za šumarstvo i drv. ind. u Ljubljani, kao
i argumentacija SPK da je rad šumskog
sjekača sve manje sezonski, pa opterećenja
u radu nisu više povremena nego stalna.
I još jedno: radnici-sjekači na ovaj
staž imaju pravo od 15. V. 1945. g. tj. retroaktivno
bez obzira na visinu uplate
doprinosa.


NOVI


REPUBLIČKI SEKRETARIJAT


U SRH se formirao novi republički sekretarijat
za tržište i cijene sa zadatkom,
da izučava i predlaže mjere u sistemu cijena,
prati kretanja cijena i opskrbljenost
tržišta, vodi brigu oko materijalnih rezervi
republike i uz pomoć tržišne inspekcije
prati provedbu propisa! To je sve
u skladu sa većom samostalnošću i odgovornošću
SRH u kreiranju politike cijena.
Nesklad i poremećaji između pojedinih
oblasti i grana privrede nastaje usiijed
neujednačenih kriterija tj. što jedni
u određivanja cijena prodaje primjenjuju
kod nekih grana »svjetske cijene«, a
drugi »princip troškova« s prosječnom ahumulacijom
privrede Jugoslavije. Izigravanje
sporazumog mijenjanja zatečenih
cijena vrši se na taj način, što se za konjunkturne
proizvode formiraju cijene na
znatno višem nivou (čak i 100´VO više), dok
se za nakurentnu robu zadržavaju iste cijene.
Takovo probijanje stope rasta cijena
bilo je najviše u drvnoj industriji, napose
u industriji namještaja
SRH!


CRNA ZASTAVA
NA ŠUMARSKOM DOMU


Šumarstvo i drv. industrija Hrvatske
opet su izgubili vrsnog i cijenjenog stručnjaka.
To je ing. Zvonko Hren, koji
je preminuo 17. IX. o. g. u Zagrebu, u
svojoj 51 g. života i sahranjen na zagrebačkom
groblju Miroševcu. Veliko mnoštvo
šumara i drvara došlo se oprostiti
od ovoga uzornog stručnjaka i društvenog
radnika, koji je bio viši stručni suradnik
Instituta za drvo u Zagrebu, u našem
Savezu član U. O. i blagajnik. Njegovom
iznenadnom smrću Savez je teško
pogođen i uz ostalo, morao je odgoditi
realizaciju svojih izdavačkih planova
(praktičnog drv. ind. priručnika, križaljki
i ^tablica, drv. ind. bibliografije i dr.).
Nad njegovim grobom oprostili su se u
ime Saveza ing. S. Vanjković, u ime ŠD
i ŠG — Bjelovar ing. B. Hribljan i ing. I.
Milinović u ime Instituta za drvo. Neka
je hvala i slava ing. Zvonku Hrenu!


IN MEMORIAM AMICIS . . .


Na Šum. domu i dalje se vije crna zastava!
Smrt je nastavila svojim redovnim
poslom. Nakon smrti onih 6 šumara s