DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Dubrovnika, prof. dr. Z. Potočić sa Cresa,
Zlata i Rafo Mott iz SSSR-a, kasnije iz
Tuzle, Sarajeva i Tjentišta, ing. J. Šafar
iz M. Lošinja, ing. B. Manojlović sa Bola,
Zdenka Vojvodić iz Baške vode, i pok.
ing. Zv. Hren — nekoliko dana prije
smrti — iz B. Dubice. Prisutni posjetioci
obećali su predati Savezu svoju širu autobiografiju
(osobni podaci, kretanja u službi,
struč. uspjesi itd.). Nedavno je uvedeno
da se o »četvrtcima« vode bilješke i
zapisi, kao neka kronika šumarskih četvrtaka,
važnijih zbivanja u struci. Pozivamo
članove terenskih društava, kao i sve
kolege, koji su na proputovanju ili se zadržavaju
u Zagrebu, da svrate četvrtkom
u Šu´marski dom od 7—21 sat!


ŠUMARSKI LIST —


NOVA FIZIONOMIJA


Na proširenoj sjednici Saveza — pred
preko 45 učesnika — bila je na dnevnom
redu točka: Realizacija prihvatljivije fizionomije
Š. L. Prvi je govorio urednik
lista dr. B. Prpić, koji je načeo ovu zanimljivu
temu i iznio poznatu — staru činjenicu,
da je glavni krivac za slabiji sadržaj
lista, pomanjkanje članaka i stručnih
rasprava iz operativne službe i prakse.
U prilično temperamentnoj diskusiji
izredalo se preko 15 disku tanata. Govorili
su: prof. dr. M. Vidaković, ing. J. Peternel,
ing. S. Vanjković, ing. B. Hruška,
ing. V. Fašaić, prof. dr. B. Kraljić, dr. N.
Komlenović, ing. N. Goger, Mr. S. Matić,
ing. M. Novaković, ing. B. Čop, ing. O.
Piškorić, tehn. E. Bregar, ing. D. Böhm
i dr. Detaljnije o ovome pročitajte u Š. L.
br. 10—11/74 (zapisnik 10. sjed. u.o.). Osvrt
ing. Copa na ovu točku sjednice bio je
najbliži i najprihvatljiviji! Međutim o ovome
ćete, naskoro, saznati nešto više iz
zapisnika 12. sjednice U. O.


PODACI


O ŠUMARSKOJ PROŠLOSTI


Iz gotovo svih oblasti šumarstva stručna
knjižnica našega Saveza posjeduje preko
3.400 stručnih knjiga, preko 50 stručnih
časopisa, brojne revije, glasnike, godišnjake
i si. Ovom se knjižnicom — u
posljednje vrijeme — sve više služe organizatori
obljetnica, stogodišnjica i stručnih
proslava. Osim ovoga za obradu i pisanje
stručnih referata, uređivanje zbornika,
monografija, revija i si. autorima
dobro dolaze, osim stručne biblioteke,
društvena arhiva i zapisnici sjednica, sa


vjetovanja .društvenih skupština i si. od
1846 g. do danas. Savez je organizatorima
ovogodišnjih proslava i obljetnica stavljao
na raspolaganje najstarija godišta
Šumarskog lista, počevši od 1877 g. tj.
knjižurine od preko 45.000 stranica, koje
su ispunjene brojnim člancima, sastavcima,
vijestima i zabilješkama iz prošlosti
našega šumarstva. Naročito se traži Kaudersova
bibliografija I (1846—1945) i II
(1946—1956), Ugrenovićevo »Pola stoljeća
šumarstva« (1846—1926), publikacije o irnovnim
općinama od Perušića, Metlaša,
Nanicinija, Begne, Turkovića, Markića i
dr., kao i fotoalbumi A. Sorića.


ŠUMARI-UMIROVLJENICI


Nova pretplatna cijena, za šumare-umirovljenike,
za 1974 g. ostaje ista, kao i
prošle godine tj. 30 din. Tako je odredio
izdavač! Ostali pretplatnici uplaćuju godišnju
pretplatu ovako: pojedinci 50din,
studenti 15 din, ustanove i poduzeća 200
din i inozemstvo 15 USA-dolara. Znači godišnja
pretplata za pojedince iznosi 50
din tj. kao 12 kutija cigareta!!!


FLORAINŽENJERING — ROVINJ


Pod okriljem i u sklopu zajednice, poduzeća
Šumskog hortikulturnog gospodarstva
»Istra« u Buzetu, osnovana je u Rovinju1
specijalizirana radna organizacija
»Florainženjering«. Ova prva specijalizirana
organizacija, u svojem poslovanju,
teži da što više sačuva prirodne i autohtone
elemente prostora prilikom izgradnje
i zahvaćanja u pejsaž. Tek na temelju
iscrpne inventure, analize i valorizacije
svih elemenata u predviđenom prostoru
autohtonog stanja, ne degradirajući zeleni
dio, pristupa se ugrađivanju nove vegetacije
i humaniziranju pejsaža i u težnji
za očuvanje što prirodnijeg prostora.


AKTIVNOST ŠUMARA SRBIJE


Časopis »Šumarstvo« u br. 3—4/74 objavilo
je kraći historijat o radu i aktivnosti
Društva šumarskih inženjera i tehničara
Srbije u proteklom 30 godišnjem
periodu sa težištem na poslijeratno razdoblje
rada. Ovaj historijat je napisao
ing. D. Veličković. Nadalje društvenim
radnicima na terenu skrećemo pažnju na
referat: Neki aktualni problemi inžinjersko
tehničkih organizacija, koji je također
otisnut u istom broju časopisa.


467