DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 102     <-- 102 -->        PDF

tenzitet narušavanja bio-ekološke ravnoteže
i postojeće stabilnosti ekosistema.
Publikacija, veličine 19,5 x 26 cm, veoma
je lijepo tehnički opremljena i sadrži
30-ak crno-bijelih fotografija i instruktivnih
snimaka o narušenosti prirode i postojećem
neskladu izgrađenih naselja i okoline.
Studija je obogaćena i sa 12 karata,
o reljefnosti, geološkom stanju, šumskom
pokrovu, erozionom području, razvojnim
planovima i dr. Cijena je JCnjizi
100 din. i dobiva se u knjižarama, kao
i kod Urban, instituta SRH, Zagreb —
Avenija V. Holjevca.


SITJ — PREDNACRT STATUTA


Nakon usaglašenih stavova svih članova
Koordinacione komisije, početkom ove
jeseni, iznesen je na javnu raspravu prednacrt
Statuta SIT — Jugoslav i-
j e. Upravni odbor našega Saveza ga je
također prihvatio. Definitivno oblikovanje
i prihvaćanje Statuta obaviti će se u proljeće
1975 g. Tek nakon ovoga pristupiti
će izradi svojih statuta federalni i republički
stručni savezi, na ikoji će se vezati
ostali teritorijalni DIT-ovi i teritorijalna
stručna društva.


SAMOUPRAVLJANJE —


RUKOVOĐENJE


Pod ikonac IX. mj. o. g. održao je dr.


B. Kraljić, profesor ŠF — Zagreb veoma
aktualno i zanimljivo predavanje: Razgraničenje
i povezanost samoupravljanja
i rukovođenja u
š u m s k o p r i v r e d n i ni organizacijama
. Predavanje je održano u Šumarskom
domu pred oko 40 članova društva.
Prisutni su bili također šumari i drvari
iz bliže zagrebačke okolice i područnih
šumarija ŠG — Zagreba, Karlovca, N. Gradiške,
Bjelovara i Siska.
STRANI POSJET SAVEZU


Na povratku sa Simpozija 100 g. šumarstva
Slavonije Savez je posjetio d r.
F r a n c i s z e k K r z y s i k, profesor tehnologije
drva na Šumarskom fakultetu u
Warsawi i dugogodišnji predsjednik Poljskog
šumarskog društva. Poljskog profesora
je dočekala uprava Saveza i predstavnici
šumarstva i drvne industrije
SRH. Dogovorena je obostrana uža stručna
suradnja i potpisan je svečani zapisnik
o ovom sporazumu. Prof. dr. F. Krzysiku
predao je predsjednik ing. S. Torna


ševsiki u znak sjećanja neka stručna izdanja
Saveza: Šumarsku bibliografijui II, Šumarski list 1973 g. i Šafarovo uzgajanje
šuma.


PREDAVANJE ING. GOGERA


Predavanje ing. N. Gogera (Republ. zavod
za plan — Zagreb) pod naslovom:
Stanje, problematika, neriješeni
problemi, uočene krupne
poteškoće, i razvojne mogućnosti
šumarstva i industrije
d r v e t a, celuloze i papira SRH
(sa osvrtom na jugoslavenska i svjetska
kretanja) bilo je veoma dobro posjećeno
i veoma zanimljivo. Predavač se dotakao
brojnih stručnih problema i kontradikcija,
poteškoća i konfrontacija. U ovom su
ga pomogli i brojni diskutanti svojim pogledima
i dopunama. Ing. Goger se kritički
osvrnuo na naše stare navike s kojima
struka neće daleko doprijeti i svladati
postojeće poteškoće: problem niskog
prirasta suma, nenamjenskog gospodarenja
šumama, preširoke ophodnje i čekanja
na »žetvu«, nedovolja otvorenost šuma,
osiguranje sirovina domaćoj drv. ind.
dugoročnim sporazumom, podbačaj privatnih
šuma (zapremaju oko 23%´ šum.
površina SRH, a godišnje odbacuju tek
kojih 200.000—300.000 m-! drva), održavanja
šuma bez sudjelovanja u financiranju
i ostalih korisnika općekorisnih
funkcija šuma, čudna shvaćanja
o ulozi šumskih gospodarstava, plasmanu
sirovina na domaćem tržištu, prodajnim
cijenama, paralelnim investiranjima
u drv. industriji, nestručnom uplitanju
sa »strane«, forsiranju »industrije«
koja koristi 60LVo i više uvezenih sirovina
i dr. U diskusiji su sudjelovali: prof,
dr. Z. Vajda, ing.´ S. Vanjković, ing. V.
Fašaić, ing. S. Tomaševski, ing. B. Čop,
ing. Z. Pere i dr. Većina prisutnih smatra
da bi struka trebala o svima uspjesima
i promašajima dati svoj sud,
stručne kriterije, forsirati planiranje, ojačati
i oživjeti propagandu i popularizaciju
šumarstva i si. Kako bi bilo da počnemo
već jednom zajednički i složno putem
našega Saveza ili . . . kao do sada?


ŠUMARSKI ČETVRTAK


Prvi — jesenji — četvrtak održan je


19. IX. o. g. i na njemu su pročitana
pisma i razglednice što su nam pisali učesnici
stručnih ekskurzija, posjetioci »četvrtka
« i kolege sa godišnjih odmora. Savezu
su se javili: dr. N. Komlenović iz