DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tabela 5.
-rfacd/jrcr ra/yar/icc-*?& (/ /no

*3


AWyc/^W "~L tfćs/7?c> x/rcrc/rcrfcr


V


jfcp^er^a 5 4-50/602,4686 Ö60320, 49-57 f/tSMši 0)893224/0 9,66SoS
GfL>Ć*cr 667 5/42/3,0/43 770 9MO
l/i?apf?c 672 4&fL8f<5, 4829


Amreu* J?JT
-/fro/Ti/ef 1 4260592, 1238 J*S7,6liiS 4274-91. 4KIS3 SJ~iS/SSŠ
ftsoj yyo^ c
y^rc/Ti/er-č?r&>7(-~
__/?*/L/na* &/*L7fic
i^ro/n/er eroS/ye//
/
/
2309,6565808,4826
2220
9581
39 12
7732
2,9 9531
0t 08556
82767,´i
6.2609$
5951,
tS 13 5,
SSI2S.
4826,
2222
IOIO
827lt
7732
SJ2S24
23,5235-f
7i,39iii
6,26os i


/xros* 6 Axri
očT/~€~c///2ct
-/^l:w / /e/ ,
S r oj .yrc/act
flfom/er grane_
ffcS´/fc/ ^gs-cr/i e90,
i28449.50´
to
03276
- 38. 2t 15
0,9764
-
23^54-aćk
2. 26390
4-85 O´M
8603 7 2
-
0, 76222
0,02898
0,096f0
0,20883
-ftW71J6/* *ć/*oL´yt 83*25 2,5021a 0, 08362


Tabela 6.
R2 — iznosi, broj i naziv varijabila u jednadžbama dobiveni povratnom
eliminacijom varijabila^


Broj varijabila


R2 Naziv varijabila


u modelu


0,89342103 DBH, NB, DB, LB, CD, BA, ST


0,89333133 DBH, NB, DB, LB, CD, BA


0,89322410 DBH, NB, DB, LB, CD


a DBH = prsni promjer, NB = broj grana, DB = promjer grane,
LB = dužina grane, CD = promjer u krošnji,
BA = kut insercije grana, ST = pravnost.


** = Statistički signifikantno na nivou od 1%.


U Tabeli 6 dani su iznosi determinacionih koeficijenata (R2) za jednadžbe
7, 6 i 5 nezavisnih varijabila, te naziv tih varijabila. Vidljivo je da se