DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 91     <-- 91 -->        PDF

STRUČNA LITERATURA


Ci .NI I IK DER SALIX ALBA L.
(GENETIKA BIJELE VRBE)


Eberhard Weber


Jugoslavenska akademija znanosti i umjctnosti
izdala je prvu publikaciju o
genetici bijele vrbe iz serije publikacija


o genetici važnijih vrsta šumskog drveća
koje su autohtone u Evropi. Štampanje
spomenutih serija je u suglasnosti s rezolucijom
sa Svjetskog savjetovanja o šumarskoj
genetici i oplemenjivanju šumskog
drveća održanog u Stockholms 1963.
g. i rezolucijom Drugog svjetskog savjetovanja
o oplemenjivanju šumskog drveća
održanog u Washington-u 1969. g. Radna
grupa IUFRO »Species Monographs«
S2.02.3 preuzela je na sebe zadatak da
pripremi manuskripte. Kao odgovornog
urednika zadužila je Prof. dr Mirka Vidakovića
izvanrednog člana JAZU, Zagreb.
Autor spomenute edicije je Dr Eberhard
Weber, Institut für Forstsamenkunde
und Pflanzenzüchtung der Forstlichen
Forschungsanstalt, München, SR Njemačka.
Monografija je štampana na njemačkom
jeziku u Analima za šumarstvo, Vol.
6, Zagreb, 1974. kao separatni otisak. Sadrži
također kratak sadržaj na hrvalskosrpskom
te engleskom jeziku.


Monografija ukupno obuhvaća 25 tiskanih
stranica u kojima su obrađena slijedeća
poglavlja:


1. Rasprostranjenost bijele vrbe
2. Sistematika roda Salix i bijele vrbe
3. Spolno razmnožavanje
4. Vegetativno razmnožavanje
5. Genetika i oplemenjivanje
Poglavlje genetika i oplemenjivanje bijele
vrbe obuhvaća:


Broj kromosoma


Selekciju


Prirodne hibride i oplemenjivanje


putem križanja


U predpoglavlju Prirodni hibridi i oplemenjivanje
putem križanja također je
dan uz prikaz radova koje je vršio sam
autor monografije i prikaz radova ostalih
autora, koji su se bavili oplemenjivanjem
bijele vrbe putem međuvrsne hibridizacije.


Detaljnije su također opisana i dostignuća
o oplemenjivanju bijele vrbe hibridizacijom
sa zračenim polenom.


Na kraju monografije navedeno je 18
citata literature, koja je korišćena kod
pisanja monografije.


Monografija je od interesa za sve one
stručnjake koji se bave oplemenjivanjem
šumskog drveća, kao i za šumarske stručnjake
koji se bave uzgoiem bijele vrbe.
Također će korisno poslužiti u nastavi iz
Šumarske genetike, Oplemenjivanje šumarskog
drveća i Dendrologije.


Mr Ante Krstinić