DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Kani Zvonimir: »Drvenasto bilje u
oblikovanju parkova i pejšaža. — Zagreb,
1973 (str. 33).


Naša hortikulturna literatura je više
nego rijetka stručnim djelima. Naročito
je rijetka ona koja se odnosi na krajinarstvo
(oblikovanje parkova i pejšaža).
Ova publikacija u stvari su skripta, a namijenjena
je studentima Poljoprivrednog
fakulteta, tj. slušačima hortikulture.


Osnovni cilj za kojim je autor išao, da
studentima i vrtno-krajinarskim arhitektima
u formi 32 tabele za 466 hortikulturne
drvenaste biljke, pruži sve što je
potrebno pri izboru drvenastog bilja kod
oblikovanja parkova i pejšaža. Za 466
drvenaste biljke navedeni su podaci o
staništu, visini biljke, o odnosu na vlagu,
otpornost na zagađivanje, o svojstvima
cvijeta, vrstu ploda itd.


Naročito su značajni podaci koji se odnose
na stanište. To su podaci o tlu, vlagi
i svjetlu. Isto tako značajni su podaci


o rastu i boji hortikulturnih elemenata.
Tako npr. podaci o tlu govore nam da li
biljci odgovara kamenito ili pjeskovito
tlo, odnosno propusno, srednje teško ili
teško, te da li je kiselo lužnato ili humozno.
Svi podaci predočeni su u formi ideo-
grama kao npr. kamenito tlo istostranični
trokut itd.


Vrtno4crajinarski arhitekt koristeći podatke
u ovoj publikaciji ima priručnik
koji mu olakšava brži izbor biljaka pri
oblikovanju parkova i pejšaža. Ujedno
publikacija omogućuje komparativnost
svojstava biljaka uopće.


Š o 1 i ć P.: Prilog poznavanju dendroflore
parkova i nasada Mostara i okolice


— Hortikultura — Split, 1974 (str. 109).
Šolić Petar je već poznato ime u našoj
hortikulturnoj literaturi. U nakladi splitske
»Hortikulture« izašao je »Prilog poznavanju
nesamonikle dendroflore parkova
i nasada Mostara i okolice«. Tvrdim da
je to skroman naslov »Prilog ...« U stvari
to je monografija o nesamonikloj den


droflori parkova i nasada Mostara i okolice.


Autor u publikaciji ima slijedeća poglavlja:
»Predgovor« gdje iznosi cilj ove
publikacije i zahvaljuje se svima koji su
mu pomogli. Vrlo je značajno poglavlje
»Uvod«, gdje govori o geografskom položaju
Mostara i okoline, te o klimatskim
prilikama, geološkoj građi i edafskim prilikama.
Ovdje su još podpoglavlja, gdje
se govori o prirodnoj vegetaciji područja,
te o povijesnom pregledu o introdukciji
drveća i grmlja i o razvoju zelenih
površina Mostara i okolice.


Težite hortikulturnog izlaganja autora
je u poglavlju »Dendroflora parkova i vrtova
Mostara«. Ovdje on obrađuje 33 vrste
golosjemenjača (Gvmnospermae) i 203
vrste kritos jemen jača (Angiospermae).
Autor za pojedine opisane vrste uz obavezni
latinski naziv daje po prilici adekvatni
naš narodni. Zatim daje podatke


o porijeklu te podatke gdje se sadi (vrtovi,
parkovi, nasadi) i u kojem području
naše zemlje i u svijetu. Za područje Mostara
i okolice navodi točne lokalitete,
kao i edafske mjesne podatke. Korisni
podaci o upotrebi te napomene o eventualnoj
zaštiti.
Publikacija ili kako sam naprijed rekao
je »mini monografija« o nesamonikloj
dendroliori Mostara i okolice. Vrijedan
je i originalan prilog jednog sa značajnog
prirodoslovnog i turističkog područja.
Autor u oblikovanju krajolika
Mostara preporučuje južno-mediteranske
i domaće biljne vrste uopće naprama alohtonim
(stranim). Od ukupno 236 vrsta
navedenih u ovoj publikaciji je 64 domaćih
(autohtonih) i 172 strane (alohtone).


Škorić A., Fdlipovski G., Čirić
M.: Klasifikacija tala Jugoslavije —
Zagreb, 1973 (str. 63)


Nešto više od jedne decenije od objavljivanja
tzv. »Ohridske klasifikacije tala«
(1963. g.) izašla je popravljena tj. revizija
»Klasifikacija tala Jugoslavije«. Klasifikacije
tala su u stvari dogovor (konvencija)
znanstvenih pedologa. One se povremeno
mijenjaju tj. vrše revizije. Kroz kra


359