DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 81     <-- 81 -->        PDF

39.
Istraživanje sadašnje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama hrasta lužnjaka.
(Untersuchungen über die gegenwärtige günstigste Hiebsreife in den
Stieleichenbestanden). Zagreb 1967, 133 str. (Savezni fond za financiranje naučnih
djelatnosti, Beograd);
40.
Stanje i problemi daljnjeg razvoja istraživanja u šumarskoj ekonomici SFRJ.
Biotehničke nauke, Savezni savet za koordinaciju naučnih delatnosti, Beograd
1968, str. 85—88;
41.
Ein Beitrag zur Kenntnis der pflanzensoziologischen Zusammensetzung und
Aufbauelemente der Urwaldreservats »Corkova uvala« (Plitwitzer Seen-Nationalpark).
(Prilog poznavanju biljno-sociološke strukture i elemenata građe
prašumskog rezervata »Čorkova uvala« — Nacionalni park — Plitvička jezera).
(Zajedno s N. Plavšič i U. Golubović). Akademija nauka i umjetnosti
BiH, Sarajevo, 20 str.;
42.
Pflanzensoziologie als Hilfsmittel für die Ermittlung der Ertrags und Wertleistung
in Buchenbestanden. (Biljna sociologija kao sredstvo za utvrđivanje
prihodne sposobnosti u bukovim sastojinama). (Zajedno s N. Plavšič i U. Golubović).
Mitt. ostalp. — din. pflanzensoz. Arbeitsgem., Camerino 1969. str.
241—260;
43.
Istraživanje vrijednosti brutto produkta u eksploataciji šuma, primarnoj i finalnoj
proizvodnji drvne industrije koju omogućuje jedan hektar (zrele) nizinske
slavonske šume. (Forschungen über den Bruttoproduktwert ni der
Forstbenutzung, der Prmar- und Endprodukten-Erzeugung der Holzindustrie,
welchen ein Hektar des (hiebsreifen) slawonischen Auenwalds ermöglicht).
(S U. Golubovićem). Šum. fakultet Zagreb 1969, str. 132;
44.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod poljskog jasena. Glasnik za
šumske pokuse, Zagreb 1972., str. 176—196;
45.
Recenzija rada »Šuma kao sredstvo radne organizacije (Ekonomsko-metodološka
studija)« Instituta za istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji, Beograd.
(Zajedno sa B. Kraljićem i Z. Potočićem). Zagreb 1966, 21 str.;
46.
Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog
rezervata »Ćorkova Uvala« (zajedno s N. Plavšić-Gojković i U. Golubović).
Šum. List, 9—10/72, str. 348—364;
47.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata u sastojinama hrasta lužnjaka.
(Forschungen über die prozentualle Sortimentsstruktur in den Stieleichenbestanden),
Zagreb, 1969. Sadržaj na njemačkom jeziku. Rukopis za štampu;
48.
Prilog istraživanju vrijednosti šuma na području Šum. gospodarstva Zagreb,
Zagreb 1969., s dr U. Golubovićem i Ing. I. Kuzmanićem. (Rukopis);
49.
Prilog istraživanju vrijednosti šuma na području Šum. gospodarstva Kutina,
Zagreb, 1969., s dr U. Golubovićem i Ing. I. Kuzmanićem. (Rukopis);
50.
Istraživanje različitih uvjeta privređivanja u ekonomskim šumama Gorskog
Kotara (Institut za šumarska istraživanja, Zagreb 1970., s U. Golubovićem)
str. 74;
51.
Uvjeti privređivanja na području Šum. gospodarstva Gospić. (Institut za šumarska
istraživanja, Zagreb 1973., s U. Golubovićem) str. 58.
Neka je vječna slava i hvala prof, dru Milenku Plavšiću za sve ono što
je učinio za svoju struku, njezinu nauku i nastavu, svoje kolege i prijatelje
i svoju rodbinu, a naročito za svoju najužu obitelj kao rijedak suprug, otac
i sin.


Dr.
Uroš Golubović


259