DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 80     <-- 80 -->        PDF

26.
Istraživanje odnosa sortimenata kod poljskog jasena (Untersuchungen über
die Sortimentsverhältnisse der spitzblättrigen Esche), Zagreb 1961, str. 25
(u štampi, Glasnik za šumske pokuse).
27.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele (Abies alba Mill.). (Das
Sortimentenanfallprozent bei der Weisstanne) (Abies alba Mill.). (S U. Golubovićem).
Šum. List, 9/10, 1963. str. 366—387;
28.
Istraživanje postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele (Abies alba
Mill.). (Untersuchungen über den prozentuellen Anteil der Sagereisortimente
bei der Weisstanne). Abies alba Mill.). (S U. Golubovićem). Šum. List, 1/2,
1964, str. 21—36;
29.
Istraživanje postotnog odnosa jelovih pilanskih trupaca po kvaliteti i klasa
jelovih okrajčenih dasaka (piljenica) komercijalnih dužina na bazi pilanskih
debljinskih razreda-podrazreda. (Investigations into the percentage shares
of Fir sawlogs according to their quality classes of edged Fir boards (commercial
legths) on the basis of sawmill diameter classe sand gradations).
(S U. Golubovićem). Drvna Ind., 3, 1964, str. 2—12;
30.
Istraživanje sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama poljskog jasena.
(Untersuchungen über die gegenwartige gunstigste Hiebsreife in den
Bestanden der spitzblättrigen Esche). Zagreb 1964, 144 str. (Savezni fond za
naučni rad Beograd);
31.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena. (Holzmasse,
Zuwachs und Hiebsreife des höchsten Massenertrags der Bestände
der spitzblättrigen Esche), šum. List, 1/2, 1965, str. 17—29;
32.
Istraživanje ekonomičnosti u proizvodnji furnira iz furnirskih trupaca poljskog
jasena. (Investigations on the economics of productions of sliced veneer
from the veneer logs of Narrov-leaved Ash). (S U. Golubovićem). Drvna Ind.,
5/6, 1965, str. 58—65;
33.
Uputstvo za primjenu Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti šuma. (U zajednici
s B. Kraljićem i Z. Potočićem). Zagreb 1966, 88 str. (Republički sekretarijat
za privredu SRH).
34.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus
pedunculata Rhrh.). (Holzmasse, Zuwachs und Hiebsreife des höchsten
Massenertrags der Bestände der Stieleiche). Šum. List, 9/10, 1967, str. 349—360;
35.
Istraživanje postotnog odnosa sortimenata eksploatacije šuma u čistim i mješovitim
bukovim sastojinama Gorskog Kotara. (Investigations into the percentage
distribution of assortiments (logging) in the pure and mixed stand
of the Gorski Kotar region). (S U. Golubovićem). Šum. List, 11/12, 1967, str.
456—481.
36.
Istraživanje rentabilnosti u proizvodnji furnira iz furnirskih trupaca hrasta
lužnjaka. (Investigations of rentability in the production of veneers from
Oak veneer logs). Drvna Ind., 10/12, 1967, str. 167—187;
37.
Istraživanje sadašnje najpovoljnije sječive zrelosti u jelovim prebomim šumama.
(Untersuchungen über die gegenwärtige günstigste Hiebsreife in den
Tannenplenterwaldern). (Investigations into the present most favourable maturity
of Fir selection forests). Šum. fakultet Zagreb, 1967, 114 str.
38.
Untersuchungen über die Hiebsreife des grossten Massenertrags in Tannenplenterwaldern.
(Istraživanje sječive zrelosti najvećeg prihoda drvne mase u
jelovim prebornim šumama). XIV. IUFRO Kongress, München 1967, vol. VIII,
str. 301—314;