DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 79     <-- 79 -->        PDF

6.
O određivanju šumske takse, (cijene drveta na panju) Determination de la
laxe forestiere), Ibidem 1948, str. 259—291, sa sadržajem na francuskom jeziku
(habilitaciona radnja);
7.
Šumarska ekonomika, Zagreb 1948, str. 165, skripta;
8.
Uređivanje šuma, Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949, str. 180—206;
9.
Rentabilitet u šumskom gospodarstvu (Rentabilite dans l´exploitation des
forets), Šum. List 1950, str. 1950, str. 75—97, sadržaj na francuskom jeziku;
10.
O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i o njegovoj realizaciji (Über
das Ziel der Forstwirtschaft im Socialismus und über seine Realisation),
Ibidem 1952, str. 5—24, sadržaj na njemačkom jeziku;
11.
Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro? Ibidem 1954, str. 202—205;
12.
Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl), (Derbholzmassentafeln
der Fcldesche (Fraxinus angustifolia Vahl), Ibidem 1954, str.
550—561, sa sadržajem na njemačkom jeziku;
13.
Prilog istraživanja u čistim i mješovitim sastojinama poljskog jasena (Untersuchungen
über die Rein- und Mischbestände der spitzblättrigen Esche), 1955,
Glasnik za šumske pokuse, knjiga 14, str. 258—313, sadržaj na njemačkom
jeziku;
14.
Strukturni odnosi Posavskih šuma s obzirom na broj stabala, temeljnicu i
drvnu masu (Repartition des nombres de tiges, de la surface terriere et du
volume dans les foret de plaines de Sava), 1955, Glasnik za šumske pokuse,
knjiga 14, str. 314—359, (zajedno s N. Klepcem), sadržaj na francuskom jeziku;
15.
Ekonomski osnovi šumske i drvno-industrijske proizvodnje, Zagreb 1954, str.
212, skripta;
16.
Debljinski rast i prirast poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl), Stärkenwuchs
und Zuwachsleistung der schmalblättrigen Esche (Fraxinus angustifolia
Vahl), šum. List 1956, str. 273—283, sadržaj na njemačkom jeziku;
17.
Kalkulacija cijene (šumske takse) sporednih šumskih proizvoda, Zagreb 1958,
str. 261, Izdanje Polj.-šumarske komore NRH;
18.
Die schmalblättrige Esche (Feaxinus angustifolia Vahl, i njegov debljinski
prirast) Papers, Volume 3, Inter, Union of Forest Research Organisations,
London, 1958. str. 254—262;
19.
Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gospodarske
jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani, Determing the volume
increment after the »Methode du contröle« — Forests of the Sava basin
— in the forest district of Lipovljani), Šum. List 1959, str. 259—271 (zajedno
s prof, dr D. Klepcem), sadržaj na egleskom jeziku;
20.
Kalkulacija, Šumarska enciklopedija I, Zagreb 1959, str. 710—714;
21.
Prihod, Šumarska enciklopedija II, Zagreb 1963, str. 317—318;
22.
Privredni račun, Šumarska enciklopedija II, Zagreb 1963, str. 329;
23.
Računovodstvo, Šumarska enciklopedija II, Zagreb 1963, str. 359;
24.
Troškovi, rukopis (pripremljeno za štampanje u enciklopediju);
25.
Holzmasse und Zuwachs der spitzblättrigen Esche (Fraxinus angustifolia
Vahl) in Rainbeständen, (Drvna masa i prirast poljskog jasena — Fraxinus
angustifolia Vahl — u čistim sastojinama), god. 1960, str. 8, XIII. Kongress,
Inter. Verband Forstlicher Forschungsanstalten (IUFRA), Wien;
257