DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 77     <-- 77 -->        PDF

meta, a iz ovih i posebna šumarsko-ekonomska škola koja je poznata i
priznata kako u zemlji tako i u inozemstvu, a naročito u socijalističkim zemljama
Evrope koje su imale i imaju dugu šumarsku, a posebno šumarsko-
ekonomsku tradiciju.


Pokojni prof, dr Milenko Plavšić je 1952. god. izabran za izvanrednog, a
1955. godine za redovitog sveučilišnog profesora i u tom ga zvanju i sa tog
radnog mjesta smrt zatekla i otrgnula.


Kao mlad docent, a kasnije izvanredni profesor postao je i predstojnik
Zavoda za Uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, a 1953. do 1956. godine
je ujedno bio i predstojnik Zavoda za šumske pokuse i urednik fakultetskog
Glasnika za šumske pokuse, te suradnik Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti.


Školske 1954/55. godine prof, dr M. Plavšić je bio pročelnik Šumarskog
odjela, a školske 1958/59. godine bio je psljednji dekan Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nakon toga, odnosno 1960. godine fakultet
se je podijelio na dva fakulteta. Bio je učesnik mnogih međunarodnih Kongresa
i Simpozija i to redovito sa referatima u kojima je iznosio rezultate
vlastitih istraživanja, te vlastite poglede i stavove iz Ekonomike i Organizacije
domaćeg i svjetskog šumarstva. Zapažena su njegova istupanja na
kongresima Internacionalnog udruženja instituta za šumarska istraživanja
u Oxfordu (1956), te na Svjetskom šumarskom kongresu (u ekonomskoj
sekciji) u Madridu 1966. godine. Isto tako, prisustvo pok. prof. Plavšića je
bilo veoma zapaženo i na Međunarodnim simpozijima Istočno alpsko^dinarske
sekcije za proučavanje vegetacije u Trstu, Beču, Zürichu, Münchenu,
Obergurglu i Sarajevu, te njegov referat (bez prisustva) u Camerinu. Na
tim skupovima je prof. Plavšić promatrao i tretirao biljne zajednice i
tipove šuma kao funkcije nekih zakonitosti koje se mogu i kvantificirati,
a i kvalitetno (vrijednosno) razlučiti da bi imale svoj puni smisao. Upravo
je to kod učesnika pobuđivalo i najveći interes ne samo za materiju koju
je, na temelju vlastitih istraživanja, iznosio nego i za ličnost prof. Plavšića
kao šumara-ekonomistu kod koga su se takve ideje začinjale.


Osim što je bio gost mnogih svjetskih Akademija nauka — prof Plavšić
je od 1955. do 1972. god. bio i na studijskim putovanjima u Engleskoj, Saveznoj
i DDR Njemačkoj, Belgiji, Holandiji, Švicarskoj, Danskoj, Poljskoj,
Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Kanadi i Grčkoj, a ponude za Bliski Istok
i Latinsku Ameriku je morao i odbijati.


Svojim originalnim naučnim radovima koji su — u manjim ili većim
recenzijama — skoro svi prikazani u Istočnoj i Zapadnoj stručnoj štampi,
zatim svojim referatima na Međunarodnim kongresima i simpozijima, te svojim
studijskim boravcima, putovanjima i ličnim kontaktima, pok. profesor
Plavšić je ne samo rastao i izrastao među nekoliko najprominentnijih šumarsko-
ekonomskih stručnjaka svijeta, nego je naše šumarstvo, a posebno
njegovu uređivačko-ekonomsku komponentu, digao do svjetskih razmjera.
Poznato je da naša zemlja i sa stanovišta šumarstva ima značajnu ulogu
u svijetu, u čemu je, nesumnjivo, zaslužan i pokojni prof. Plavšić.


Prof. dr Milenko Plavšić je 41. godinu radio na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Zato vrijeme je rastao zajedno sa fakultetom i fakultet je rastao
zajedno s njim. On je jedan od njegovih aktivnih graditelja naučne, na


255