DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ubrzo nakon toga presvukao iz terenskog u bolničko odijelo i preselio s


pokusnih ploha u bolesnički krevet, a potom — uz tihi porodični sprovod —


i u svoju vječnu kuću na zagrebačko groblje Mirogoj.


U 66-toj godini života prof, dr Milenko Plavšić je zauvijek zatvorio oči
i više njima neće vidjeti svoju šumu koju je bezgranično volio, svoje pokusne
površine na kojima je savjesno i predano istraživao, svoje rezultate
istraživanja koje je s nestrpljenjem očekivao i svoje studente kojima ih
je nesebično saopćavao. On neće više vidjeti niti svoju obitelj kojoj je,
kao rijetko tko, bio odan.


Naša je šumarska nauka i visokoškolska nastava izgubila, smrću prof.
Plavšića, pionirskog i serioznog istraživača i vrsnog pedagoga i didaktičara
iz područja šumarske i drvno industrijske ekonomike, a šumarska i
drvno industrijska operativa svoga sigurnog kreatora na koga se uvijek i
čvrsto oslanjala.


Prof. dr Milenko Plavšić je rođen 1909. godine u Staroj Pazovi. Sin
pravnika i kotarskog predstojnika — bio je prinuđen da djetinjstvo i školovanje,
zbog čestih premještaja roditelja, provodi i završava u raznim
mjestima, da bi 1927. godine maturirao na Realnoj gimnaziji u Koprivnici.


Kako je vrlo mlad ostao bez oca i sa malom porodičnom penzijom —
to je, sa još svoja dva brata, jedini spas našao u upornom radu i marljivom
učenju. Te rano stečene radne navike ne samo da ga nisu do smrti
napustile, nego je isto tako — iako u drugim materijalnim uvjetima — i
svoju djecu odgajao, a studentima i suradnicima je neprestano govorio i
ličnim primjerom pokazivao da se samo radom i na osnovi rada rezultati
mogu postizati.


Nakon mature prof, dr Milenko Plavšić se upisao na Poljoprivredno-
šumarski fakultet (Šumarski odjel) Sveučilišta u Zagrebu na kome je, među
prvima u svojoj generaciji, 1931. godine i diplomirao. Kao odličan student,
skroman, radan i ozbiljan čovjek, te visoko obrazovan intelektualac — bio
je zapažen od strane profesora Poljopriredno-šumarskog fakulteta i kao takav
predložen, izabran i potvrđen 1933. godine — nakon što je odslužio vojni
rok — za asistenta iz Uređivanja i Računanja vrijednosti šuma na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu (šumarskom odjelu) u Zagrebu.


Već 1935. godine polaže stručni ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva, a godinu dana iza toga i asistentski ispit, da bi 1939. godine
stekao i doktorat šumarskih nauka. U periodu od 1935. do 1939. godine
pokojni prof. Plavšić obavlja potrebne specijalizacije iz Uređivanja šuma i
Računanja vrijednosti šuma sa šumskom statikom.


Habilitirao je 1947. godine iz Šumarske ekonomike i iste godine bio izabran
za docenta. U oskudici nastavnog osoblja — povremeno je predavao
Dendrometriju, a Uređivanje šuma je predavao 12 godina, dok je Šumarsku
i Drvno-industrijsku ekonomiku predavao stalno. Kao odličan poznavalac
marksizma i kao uvjereni marksist, prof. Plavšić je u poslijeratnim godinama
predavao i na marksističkim kursevima u svom radnom kolektivu.
Često je znao govoriti da je nad marksističkom literaturom morao osvitati
da bi je što bolje proučio i upotpunio. Po bogatoj marksističkoj literaturi
Katedre i na njoj ispisanim marginama u to smo se osim ostalog, mogli
i uvjeriti. Ujedno je tim pok. Plavšić postavljao i Šumarsku ekonomiku na
nove — marksističke — temelje iz koje se kasnije razvio čitav niz pred


254