DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

B) »Društveno ekonom, položaj šumarstva


drvne industrije« Beograd 1972. g. Cijena:
250 din


Dužnici: DIK — Nova Gradiška, Trudbenik
— Bregana, Mobilia — Osijek, DIP
»Šamarica« — Dvor, »Lipa« — SI. Požega,
»Rade Šupić« — Rijeka, Tvornica namještaja
— Sisak, Šumsko gospodarstvo —
Gospić, Tvornica finalnih proizvoda —
Majur, Drvorad — Lučko i DIP — Korenica
po 1 knjigu = svesa 11 komada x
250 din = 2.750 din


C) Dugovi teritorijalnih Šumarskih društava
na godišnjoj članarini iznose:


u 1970. g. dug iznosi ... . 5.350 din.
u 1971. g. dug znosi ... . 7.500 din.
u 1972. g. dug iznosi ... . 9.000 din
u 1973. g. dua iznosi ... . 10.500 din.
Svega: 1970 — 1973. g. . . . 32.350 din.


Sveukupna dugovanja Savezu ITŠDI —
Hrvatske: A + ^B + C = 9.600 din +


2.750 din + 32.350 din = 44.700 din.
— Savez očekuje da će dužnici podmiriti
svoje obaveze i srediti svoje dugove.
Navedeni dugovi u iznosu od 44.700 din
predstavljaju za Savez golemu svotu, DOgotovo
kad naš dug kod Saveza ITŠID —
Jugoslavije od nas potražuje 22.250 din u
ime dugova za dostavljene stručne knjige
u 197L1973. g. i dr.
— Savez će posebnim dopisom zamoliti
ŠG, DIP — ove, Šumarije, Poslovna udruženja
šumarstva i drvne industrije, Institut
za šumarska istraživanja u Jastrebarskom
i dr. da pomognu i aktiviraju
prilično zanemareni društveni rad svojega
područja, svojih teritorijalnih Šumarskih
društava. Nakon velike aktivnosti
Komisije za razvoj društveno ekonomskih
odnosa u privredi KPH (savjetovanje
111/74), pa Savezne privredne komore
(SPK) prilikom izrade »Prijedloga primjene
ustavnih načela na organizaciju
šumarstva i drvne industrije« i Šumarskog
fakulteta — Zagreb koji je u IV 74.
održao veoma uspjelo savjetovanje »O
ulozi znanstveno — istraživačkog rada u
šumarstvu i smjernicama za izradu dugoročnog
plana u SRH«, potrebno je da se
u ova stručna zbivanja uklope i Šumarska
društva. Naši članovi, naša terenska
ŠD, koja okupljaju na svojem području
inženjere i tehničare šumarstva i drvne
industrije, trebaju itekako sudjelovati u
optimalnom rješavanju zadataka svojega
gospodarsko — šumarskog područja,
svoje radne organizacije, u problemima
usklađenosti i neriješenosti odnosa između
šumarstva i drvne inustrije u pogledu
snabdjevanja sirovinama, gradnji
novi kapaciteta posebice drvne industrije,
suprostavljanju privatizacija u raspolaganju
bogatstvom šuma, kao prošireni
kolegijalni — stručni savjet, kao najviši
stručni forum područja usmjeravati, pregledati
i potvrđivati razvojne programe
i planove razvitka, investicione izgradnje
itd.


— Pozivaju se teritorijalna ŠD da nastave
sa redovnim dostavljanjem zapisnika
svojih sjednica, skupština, stručnih
vijesti za Š. L. i si. Savezu radi praćenja
i uvida u rad, sugestija i usmjeravanja i
postizanja jedinstvenog i svrsishodnog
cilja.
Tajnik:
(Dr D. Komlenović v. r.)


Predsjednik:
(Ing. S. Tomaševski v. r.)
Zapisničar:
(Ing. R. Antoljak v. r.)