DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ad 3
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda
u 1973. godini, kao i Plan prihoda i ras


— Blagajnik mr Z. Hren podnio je
hoda za 1974. g. te da je stanje žiro račuU.
O. izvještaj o završnom računu i rena
Saveza na dan 31. 12. 1973. z. bilo
zultatima poslovanja Saveza, tj. Obračun 521.396,30. din.
Obračun
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1973. g. (a)


Plan


prioda i rashoda za 1974. g. (b)
1973 (a) 1974 (b)
dinara


A) PRIHODI (Članarine, pretplate na Šum. List i
dotacije, društvena dvorana, zgrada, tiskanice i dr.) 368.475,95 441.941,00
Sveea: A) . . . 368.475,95 441.941,00
B) RASHODI


I. Osob. rashodi
109.693,80 163.900,00
II.
Mater, rashodi sa ugov. i zakon, obavezama 36.124,80 49.615,00
III.
Funkcion. rashodi 182.323,60 228.426,00
Svega: B) . . . 328.142,20 441.941,00
(Obračun ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1973. g., kao i Plan prihoda
i rashoda za 1974. g. objavljujemo u skraćenom obliku. Detaljan obračun za 1973. g.
i plan za 1974. g. dostavljen je svima teritorijalnim Šumarskim društvima na
znanje sa zapisnikom 9. sjednice U. O.)


— Nakon što je prihvaćena izjava ing.
riodu 1972-1973. g., kao i zapisnik o radu
S. Vanjkovića, predstavnika N. O., da se skupštine, uzimaju se na znanje. Na skupfinancijsko
poslovanje odvijalo u skladu štini je izabrana nova uprava: predsied:
sa odobrenim planom prihoda i rashoda nik ing. B. Pohajda, tajnik ing. M. Butza
1973. g., prihvaćen je podneseni Obraković,
blagajnik ing. Nada Antonović. Dosčun
ostvarenih prihoda i izvršenih rashotavljeni
društveni izvještaj o radu odrda
u 1973. g. kao i predloženi Plan prihožane
skupštine biti će objavljen u Š. L.
da i rashoda za 1974. g. — Pozivaju se ŠD da uplate dogovorenu
— Istodobno je donesen zaključak da i na Plenumu utvrđenu godišnju članarise
višak prihoda iz 1973. g. u iznosu od nu Savezu u iznosu od 500 din, kao i da
40.333,75 din raspodjeli ovako: podmire dugove za preuzete stručne knji—
za ediciju 100 g. Š. L. . . . 23.441,00 din. ge i materijale: »Utvrđivanje i društveno

za OD službenika u btto vrednovan i e općekorisnih funkcija šuma«
iznosu 11.892,75 din. — Bgd 1971. kao i »Društveno ekonom—
regres za god. odmor ski položai šumarstva i drvne industrije«
službenicima 5.000,00 din. — Bgd 1972.
Svega: . . . 40.333,75 din. — Dugovanje teritorijalnih ŠD, ŠG,
Ad 4. DIP-ova i dr. za dostavljene knjige, struč


— Šumarsko društvo Bielovar održalo ne materijale i godišnie članarine:
je 30. III o. g. svoju godišnju skupštinu A) »Utvrđivanje i društveno vrednovanje
u Bjelovaru. Dostavljeni izvještaj o usopćekorisnih
funkciia šuma« — Beograd
pješnom djelovanju ovoga društva u pe1971:
Cijena knjige 300 din
1. Šumsko gospodarstvo — Gospić (8 kom. kniiga)
2.400 din.
2. šumarsko društvo — Kutina (3 kom. kniiga)
900 din.
3.
DIK — Đurđenovac (1 kom. kniiga) 300 din.
4. šumarsko društvo — Osijek (5 kom. kniiga)
1.500 din.
5. šumarsko društvo — Rijeka (2 kom. kniiga)
600 din.
6. šumarsko društvo — Sisak (5 kom. kniiga)
1.500 din.
7. šumarsko društvo — Senj (5 kom. kniiga)
1.500 din.
8.
Šumarsko društvo — Varaždin (2 kom. knjiga) 600 din.
Svega: 32 kom. x 300.— din = 9.300 din.
251