DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dustrije, odlazak u München na sajam šumarske
tehnike i si.


Dalje, ing. Krnjak iznosi svoja zapažanja
o kretanjima u skupini šumarstva,
drv. ind., banaka i trgovine drvetom nakon
održanog Savjetovanja u CK KPH.
Ovome sastanku sa područja ŠD prisustvovali
su B. Jelić, ing. T. Starčević, ing.


T. Ostojić, ing. S. Knežević, ing. Z. Zemčak
i ing. T. Krnjak. Napominje da bi do
1. VI o. g. trebalo izraditi samoupravni
sporazum, srediti odnose i povezati struku
tako da bi od 1. siječnja 1975 g. šumarstvo,
drvna industrija i trgovina drvetom
počele poslovati kao jedinstvena poslovna
zajednica. Postojećem Združenom šumskom
poduzeću trebala bi pristupiti sređena
i udružena drv. industrija i formirati
poslovnu zajednicu na sličnim principima
kako je to već djelomično učinjeno
i u šumarstvu, uz razgraničenje poslova
i funkcija.
U diskusiji B. Krkljuš iznosi da je koncepcija
udruženog rada dobro postavljena
i zamišljena. Međutim, on vidi niz problema
između ŠG — Bjelovara, Koprivnice
i Združenog Šum. poduzeća.


Odgovorio mu je ing. T. Krnjak i iznio da
na spomenutom Savjetovanju u SKH nije
data najbolja ocjena našim OOTJR-ima.
U praksi je došlo do zatvaranja OOUR-a
i nije se prišlo očekivanom daljnjem
udruživanju. Ostala su otvorena pitanja:
uzgoja i pomlađivanja šuma, ostvarivanja
eksploatacije šuma, minulog rada, rente,
nasljedjenjih kvalitetnih šuma i si. Cilj
je svega postići željene efekte ne »komandiranjem
« nego samoupravnim dogovaranjem.
Trebati će provesti široku društveno-
političku akciju. Kod nas postoji
disproporcija u razvijenosti komune. Naše
je područje preko 30Vo pod šumom.
Struktura šume se mijenjala, dok se industrja
razvijala oko lokaliteta koji su postojali
od ranije. Komune sa šumom počele
su otvarati pilane i nisu postojale
administrativne metode da se to sredi ili
zabrani. Bezuvjetno je potrebno omogućiti
prostorni i regionalni razmještaj kapaciteta,
a veliki se kapaciteti trebaju
planirati na nivou republike. Ovdje je
svakako potrebno izvršiti koncentraciju
i udruživanje sredstava za određene zajedničke
akcije i programe.


U diskusiji su još sudjelovali S. Marinčić
(OOUR-i pitaju da li se osniva nova
grupacija koja će tražiti i nova financ.
sredstva), zatim ing. M. Jelić (kod OOUR-
a se ništa ne mijenja, jer novac ostaje
kod nas) i ing. L. Molnar (doživio je već
14 reorganizacija iako to nije struka zahtjevala,
dapače je trpjela).


U daljnjoj diskusiji ing. S. Tomaševski,
predsjednik Saveza ITŠDI — Hrvatske,
konstatirao je da se u ovom času
radi o velikoj krizi sirovina kod nas i
općenito u svijetu. Industrijalizirane zemlje
vodile su kratkovidno politiku traženjem
porasta sirovina za preko 20"/o godišnje.
Svjedoci smo nezapamćenog porasta
cijena trupaca, rezane građe i proizvoda
papira, Ulaganja u papir, industriju
započela su sa zakašnjenjem. Ekonomisti
tvrde da smo tek na početku
duboke krize i prilagođivanja novim odnosima
trajati će 4-5 godina. Ranije odbačene
odpatke treba vratiti tehnologiji.
Predlaže se ukidanje premija na izvoz
proizvoda i poluproizvoda, dok cijene
imaju tendenciju porasta prema uvozno-
izvoznim cijenama. Smatra da Savez
ITŠDI — Hrvatske, a preko njega i teritorijalna
ŠD, trebaju odigrati značajnu
ulogu u razradi konkretnin formi za povezivanje
udruženog rada.


Na skupštini je izabran novi Upravni
odbor ŠD: ing. B. Pohajda (predsjednik),
ing. M. Butković (tajnik), ing. Nada Antonović
(blagajnik), zatim članovi — ing.


Z. Lnenićek, M. Marković, ing F. Prelula,
ing. N. Vidović, kao i predstavnici DIP-
Cesma i DIP-Papuk. Za predsjednika
Nadzor, odbora izabran je ing. L. Molnar.
ZAPISNIK


9. sjednice U. O., proširene sa članovima
N. O. Saveza, koja je održana 25. 04. 1974.
g. u 18 s. u Šumarskom domu, Mažuranićev
trg 11.
Prisutni: ing. M. Blažević, ing. D. Brkanović,
Mr Z. Hren, Dr N. Komlenović,
Dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, ing. S. Tomaševski,
ing. S. Vanjković, ing. I. Kuzmanić
(pozvan) i ing. R. Antoljak.


Ispričani: ing. Z. Horvatinović, ing. V.
Igrčić, ing. B. Mačešić i ing. T. Krnjak.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice i izvještaj predsjednika
Saveza o proteklim zbivanjima u
struci i organziranje šumarstva i drvne
industrije prema odredbama Ustava
SFRJ i SRH
2.
Dopisi, saopćenja i si.
3.
Završni račun Saveza za 1973. g. i
Plan prihoda i rashoda za 1974. g.
4.
Rad terenskih Šumarskih društava —
kritički osvrt
Ad 1.


— Sjednicu je otvorio i pozdravio prisutne
predsjednik ing. S. Tomaševski te
upoznao članove sa važnijim zbivanjima
u šumarstvu i drvnoj industriji.
247