DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 68     <-- 68 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


Rad Šumarskog društva — Bjelovar


Izvještaj o radu za razdoblje od 3. ožujka
1972. g. do 30. ožujka 1974. g., koji je
podnesen na Godišnjoj konferenciji Šumarskog
društva — Bjelovar po tajniku
ing. B. Hribljanu:


Šumarsko društvo — Bjelovar je najstarije
stručno društvo ovoga područja,
koje je okupilo 127 inženjera i tehničara.
Društvo je održalo 12 sjednica U. O. i
organiziralo niz stručnih ekskurzija i posjeta:


1.
Amandmani XIV, XV i XXI — predavači:
ing. J. Knepr i P. Popara
2.
Općedruštveni dogovor i samoupravni
sporazum — predavači iz repubi. sin.
vijeća
3.
Mjesto i uloga rukovodioca u provedbi
ustavnih amandmana — ing. I. Kuzmanić
i ing. B. Hribijan
4.
Nacrt zakona o šumama — ing. S. Tomaševski
i ing. T. Krnjak
5.
OOUR-i u šumarstvu — ing. I. Kuzmanić
6.
Sajam »Elmija« u Švedskoj — ing.
M.´ Slabak
7.
šumarstvo Norveške — ing. V. Terzin
8.
Primjedbe na nacrt Ustava SRH — ing.
S. Tomaševski i ing. T. Krnjak
9.
Kretanja u grupaciji šumarstva i prerađivačkoj
ind. (osvrt na Savjetovanje
u CK KPH) — ing. T. Krnjak
Društvo je organiziralo niz ekskurzija
i posjela: DIP-u »Slavonija« u SI. Brodu,
Novosadskom sajmu (1972. g.) i (1973. g.),
»Slavonskoj šumi« u Vinkovcima, ŠG —
Postojna, ŠG — Osijek, posjet i obilazak
šumarske mehanizacije u Austriji i u Italiji.


Održane su po 2 šumarske zabave u
Bjelovaru, V. Grđevcu, Miokovićevu i Virovitici.


Predsjednik društva ing. T. Krnjak ujedno
je i potpredsjednik našega Saveza.
Šumarsko društvo Bjelovar, konstatira,
da je dolaskom ing. S. Tomaševskog za
predsjednika društveni rad Saveza postao
ažuran do te mjere, da je naš Savez
sudjelovao u razmatranju većine aktualnih
tema, koje zadiru u šumarstvo i drv.
industriju i o rezultatima redovno obavještavao
terenska ŠD i članstvo putem


Šumarskog Lista i zapisnika sjednica.


Društvo je pokušalo aktivirati IT iz područne
drv. industrije (DIP »Brestovac«,
»Česma« i »Papuk«) i smatra da ovaj
rad treba proširiti i ojačati. Odmah iza


21. sjednice CK SKJ razradili smo tumačenja
za članstvo i naišli na punu podršku
odgovornih drugova u Zagrebu. Pod
kraj VI mj. o. g. spremamo se na sajam
šumarske tehnike i opreme u München.
Osim ovoga uključiti ćemo se u rad na
daljnjem razvoju samoupravnih odnosa
u osnov. organizacijama udruženog rada,
te povezivanjem udruženog rada i sredstava
unutar grupacije i stvaranju jedinstvenog
programa razvoja šumarstva i
drvne industrije. Samo sređena drvna i
kemijska industrija su garancija progresa
šumarstva odnosno sređeno šumarstvo
je jamac osigurane sirovine i razvoja
drvne i prerađivačke industrije.


Problem koji mora riješiti struka i
društvo jest problem izvoza sirovina i
pilanskih proizvoda, a i uvoza oplemenjenih
proizvoda, koje onda uvozimo za
devizna sredstva. Pred nama je izrada
efikasnog modela samupravnog planiranja
u čemu bi posebnu ulogu trebalo odigrati
Šumarsko društvo. Svakako mora


mo razbiti pokušaj odvajanja pojma
stručnjaka od pojma radnika.


U daljnjem toku rada Branka Malnar
kao blagajnik ŠD podnijela je izvještaj o
financ. poslovanju društva za ovo razdoblje.
Iznosimo ovaj izvještaj u skraćenom
obliku: prihodi su društva iznosili


61.062 din. (članarina 25.500.— din., od
Šumarskih zabava 23.780.— din;., i dr.), a
rashodi 30.450.— din. (veći su izdaci bili:
troškovi zabava 17.625.— din., putovanja
u N. Sad, organiziranje Plenuma i si.
7.766.— din.) Pozitivna razlika iznosi
30.612.— din.
U daljnjem toku skupštine, predsjednik
društva ing. T. Krnjak se osvrnuo na
krupnija zbivanja u struci i konstatirao
da je rad ŠD bio življi i plodniji dolaskom
ing. S. Tomaševskog na čelo Saveza
ITŠDI — Hrvatske. Ističe ažurnost rješavanja
aktualnih stručnih problema naše
republike i upoznavanja sa ovom problematikom
ne samo ŠG i Šumarija nego
i teritorijalnih ŠD. Iznosi neke dileme ŠD
oko održavanja skupova i šum. priredbi,
učlanjivanje preostalih IT koj još nisu
obuhvaćeni u članstvo, napose iz drv. in