DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 67     <-- 67 -->        PDF

OBAVIJESTI


»MLADI ČUVARI PRIRODE«


Ovom objavom želimo skrenuti pažnju
svima ljubiteljima prirode, a napose našim
Šumskim gospodarstvima i šumarijama,
da je Hrvatsko Prirodoslovno Društvo
(HPD) završilo pripremne radove oko
osnivanja svojih posebnih sekcija »Mladi
čuvari prirode«.


U tu svrhu donesena su i pravila ovakovih
sekcija i ona glase:


Pravila sekcije »Mladi čuvari prirode«


1. Sekcija nosi naslov »Mladi čuvari
prirode«; 2. Sekcija djeluje u okviru Hrvatskog
Prirodoslovnog Društva u skladu
s ovim pravilima i pravilima Društva;
3. Članovi sekcije mogu biti učenici osnovnih
i srednjih škola, odnosno omladinskih
organizacija koje se pridržavaju ovih
pravila; 4. Svaki član dobiva člansku
kartu; 5. Sekciju tvore ogranci u školama,
pionirskim i omladinskim organizacijama;
u rad Sekcije uključuju se i dječji vrtići
kao posebni ogranci; 6. Sekcijom rukovodi
Pododbor za zaštitu prirode HPD;
7. Ogrankom rukovodi pročelnik, kojega
biraju članovi ogranka na godišnjem sastanku
početkom svake školske godine.
Dužnosti i prava mladog čuvara prirode


1.Redovito odlazi u prirodu, proučava
je i čuva, te unapređuje čovjekovu okolinu.


2. Upoznaje prirodne znamenitosti i ljepote
svoje domovine: nacionalne parkove,
rezervate i spomenike prirode.
3. Propagira zaštitu šuma i upozorava
na opasnosti od požara. Uključuje se u
svaku akciju oko zaštite i uzgoja šuma.
Sudjeluje u organiziranom nošumljavaniu
svojega kraja i potiče druge na tu
djelatnost.
4. Upoznaje i čuva biljke i životinje
osobito rijetke vrste. Brine se o pticama
svoga kraja, postavlja kućice za gniježđenje
i hranilišta; osobito se bori protiv
uništavanja ptica.
5. Surađuje u održavan i u čistoće okoliša
škole i svog mjesta, te svojim primjernim
ponašanjem djeluje odgojno.
6. Brine se o parku i ostalom zelenilu
svoga kraja.
7. Upoznaje se s problemima onečišćenja
voda, zraka i tla.
8. Surađuje s planinarima, šumarima,
lovcima, ribičima i izviđačima u zaštiti
prirode.
Osnivanje ovih sekcija ima odgojno-
obrazovni značaj, a cilj im je rad na
zaštiti prirode i unapređenju čovjekove
okoline, kao i odgajanje mladih kako se
treba ponašati u prirodi i prema prirodi.
Osnovani ogranci dobivaju svoje ime kao
npr.: Učka, Velebit, Zelengaj, Slavonska
šuma, Papuk, Garjevica, Ivančica i si.


Sekcije »Mladi čuvari prirode« dobrovoljno
okupljaju mlade pionire osnovnih
škola, srednjoškolsku, radničku, seljačku
i studentsku omladinu. Svaki član dobiva
člansku kartu na kojoj je utisnuto geslo:
»Ponosim se sačuvanom prirodom svoje
domovine!«


Ovaj prijedlog HPD-a o osnivanju »Mladih
čuvara prirode« naišao je na odobravanje
i potporu Savjeta za zaštitu i unapređenje
čovjekove okoline pri Republ.
konferenciji SSRN — Hrvatske.


Savez ITŠDI — Hrvatske pozdravlja i
pridružuje se ovoj akciji te poziva sva
Šumska gospodarstva, područne šumarije
i cjelokupno osoblje koje radi u šumarstvu
i drvnoj industriji, sve šumare i
drvare, sva teritorijalna šumarska društva
da se uključe u rad i pruže pomoć
ovoj korisnoj i odgojnoj akciji, pogotovo
što »Mladi čuvari prirode« propagiraju
zaštitu šuma, upozoravaju na opasnost
od požara, uključuju se u svaku akciju
oko zaštite i uzgoja šuma, te sudjeluju
u organiziranom pošumljivanju svojepa
kraja i potiču i druge na tu djelatnost.


I mi se priključujemo akciji osnivača
ovih sekcija i ogranaka HPD-a u cilju
»da se ova naša divna zemlja sačuva za
naše generacije i zdrav život onih koji
dolaze!«.


(R. A.)
245