DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 62     <-- 62 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


HORTIKULTURA GOD. XL, Split, 1973.


»Hortikultuar« (Horticultural Magazin
Yugoslavia) je »hortolikovni časopis za
pitanja vrtlarskih umjeća, znanosti, privrede,
prakse, pejsažne i vrtne arhitekture
«, a izdavač su Hortikulturna društva
SR Hrvatske. Sa svojim predhodnicima,
počam od časopisa »Naš vrt«, kojeg je
1934. god. pokrenuo prof.dr. Vale Vouk,
preko časopisa »Voćnjak — vrt i vinograd
« te »Vrtlarstvo«, »Hortikultura je
1973. godine navršila 40 godina izlaženja.
Pod sadašnjim nazivom časopis izlazi od
1954. godine i to najprije u Zagrebu, a
od 1964. godine, u Splitu. Redakcioni
odbor sačinjavaju Dalibor Culič iz Splita,
pejz. arh. Smiljan Klaić iz Sarajeva, Ana
Makek iz Zagreba, prof. ing. Petar Matkovič
iz Splita, pejz. arh. Stevan Milinković
iz Beograda, pejz. arh. Pavao Ungar iz
Zagreba i Štefan Vilim iz Rijeke. Ing. P.
Matković je glavni i odgovorni urednik
i to kroz cijelo splitsko razdoblje ovog
časopisa. Posljednje godine proširen je
sadržaj i na teme iz zaštite životne sredine.


Ovo godište »Hortikulture« sadrži ove
veće priloge:
Kamenarević, M.: Parkovi uz dvorce i
kurije Hrvatskog Zagorja ´br. 1 kao II
dio objavljenog prikaza u H. 1972. god./;
Kiš, D.: Biološki sklad krajobraza zagrebačke
okolice br. 1 i Spomen objekat
seljačke bune u Samcima kod Gornje
Stubice /br. 2 ;


Matković, P: Hortikulturno — estetska
valorizacija i upotreba lovorike — Lauras
nobilis — u vrtnoj arhitekturi primorja
1. br. kao svršetak opsežne radnje iz


1972. god./ i osvrt na vrtno — arhitektonsku
regulaciju seoskih groblja na području
Skupštine općine Split /br. 2/;
Tomičić, J.: Neki vredniji parkovi u okolini
Varaždina /br. 1 i 3 <´;


240


Tomin, M. A: Mogućnosti hortomarketinga
u Jugoslaviji /br. 1);
Antić, M. i Avdalović, V.: Biohemijske i
biološke karakteristike treseta Livanjskog
polja /br. 2´;


Tomac, Zv.: Florna slika parkova Pule


/br. 2/;
Mijanović, O.: Nekoliko crtica iz istorije
cvećarstva /br. 2.´;


Pehar, J.: Odnos biljnih masa prema prostoru
i vrtnoj arhitekturi — historijski
pregled ´br. 21;


Drenkovski, N.: Prilog formiranju kompozicije
nasada izvedene na arboretnim
principima /br. 2´;


Klaić, S.: Drvored Iliđa — Vrelo Bosne
u opasnosti ´br. 21; — Hortikulturno —


— pejsažno rješenje područja oko brane
»HE RAMA« /br. 3´; — Dr h. c. Heinrich
Friedrich Wiepking ´nekrolog »najsnažnijoj
i najzaslužnijoj ličnosti na polju
uređenja i njege pejzaža i prvog učitelja
zaštite i njege čovjekove prirodne okoline
«, br. 3/;
Onofri, L: Samonikla vrsta tulipana —


— Tulipa boeotica Boiss. et Heldr. /br. 3/;
Simović, Ž.:Pančićeva omorika i van prirodnog
staništa /br. 3/;*
Kečkemet, D.: Javni parkovi u starom
Splitu /br. 4´;
Lukić — Vujović, M.: Orijentacija na suvremena
rješenja osnivanja perivoja u
okviru urbanističkih koncepcija ´br. 4/;
Čapalija, M.: Uloga i značaj visokog zelenila
/br. 4´;
*Ovaj prikaz Ž. Simovića informativan
je samo u dijelu u kojem prikazuje rad
Šumskog gazdinstva u Uzicama na uzgoju
sjemenskih sastojina Pančićeve omorike
i sadnje te vrste na njihovom području
ali ne i u drugome, kako sam to i prikazao
u zagrebačkoj »Prirodi« br. 71973.
Gjeldum, N.: Staklenička proizvodnja i
tipovi staklenika /br. 4´;
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Gizdić, V.: »Kontejnerski« uzgoj ukrasnog
grmlja ´br. 4/;
Borić J. i Sinovčić, I.: Rckultivacija
velcparka Mar j an /br. 4´;
Borić, J.: Problemi protupožarne službe
zaštite Marjana ´br. 4/;
Grgurević, D.: Hortikulturno uređenje
kupališta »Bačviee« /br. 4´;


Četvrti broj je zapravo »tematski broj


o suvremenoj komunalnoj vrtlariji amandmanskog
lika«, a kao takav uređen povodom
20 — godišnjice osnivanja splitskog
komunalnog poduzeća »Parkovi i nasadi«
te sadrži i više prikaza o organizaciji i
radu te radne organizacije, pa je neposredno
u uređivanju tog broja sudjelovao
i direktor te organizacija ing. Š. Gizdić.
Svaki broj donosi i prikaze literature,
izložbi i drugi materijal kojega inače
nema u drugim časopisima.


Sastavni dio »Hortikulture« od 1970.
godine su i arci, kasnije dijelovi posebnih
publikacija, pod nazivom »Mala hortikulturna
biblioteka«. Do sada su izašli ovi
svesci:


Bujević, M.: Mala patuljasta sparožina,


Asparagus plumosus Bak. »nanus«, u
plantažnom uzgoju 1970/71/;
Plavšić — Gojković, N.: Zaštićene biljne
vrste SR Hrvatske, /1971 — 1972 ;
Solić, P.: Prilog poznavanju nesamonikle
dendroflore parkova i nasada Mostara i
okolice /1971 — 1972;


Završujući ovaj prikaz ne može se mimoići
ni visok nivo tehničke opreme časopisa,
a posebno u slikovnom materijalu
ili grafičkim prikazima. Autor naslovne
stranice je ak. slikar B. Dogan.


O. Piškorić