DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 57     <-- 57 -->        PDF

NAUČNI SKUPOVI


VII. INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM O PROBLEMIMA
MEHANIZACIJE SJEČE I IZRADE TE TRANSPORTA U
MÜNCHEHOFU, BDR (ZAPADNA NJEMAČKA)
Od 3. 9. do 8. 9. 1973. održan je u Münchehofu, u Zapadnoj Njemačkoj,
VII internacionalni simpozij s temom: »Problemi mehaniziran ja radova na
sječi i izradi te transportu«. Simpozij je organiziran od strane Instituta
zao nauku o radu u šumarstvu (Iffa), koji pripada Saveznom istraživačkom
zavodu BDR, sa sjedištem u Reinbeku kod Hamburga. Organizator je bio
direktor Iff-a prof, dr H. B. P1 a t z e r. Simpozij je održan u prostorijama
Donjosaksoonske škole za šumske radnike u Münchehofu. U zgradama
škole su učesnici simpozijuma bili i smješteni.


Na simpoziju je učestvovao veći broj znanstvenih radnika sa šumarskih
fakuleta i instituta, kako iz Zapadne Njemačke, tako i iz ostalih evropskih
zemalja.


Kao i na ranije održanim simpozijima u Zvolenu (CSSR), Sopronu (Mađarska),
Ljubljani, Poznanu (Poljska), Beču (Austrija) i Minsku (SSSR) tretirana
je problematika mehanizacija radova u eksploataciji šuma, s aspekta
primjene odgovarajućih strojeva, te ekonomičnosti njihove primjene. Također
je tretirana problematika izgradnje šumskih puteva i izrada drvne mase
vjetroizvala. Ovo posljednje je za Zapadnu Njemačku bilo posebno aktualno,
obzirom na katastrofalne posljedice orkana 13. XI 1972. g., kada je samo
u državnim šumama izvaljeno 7,4 milijuna m:´ drvne mase.


Program rada simpozija bio je slijedeći:


3.9. prije podne organizator simpozija, prof, dr H. B. Platzer otvorio
je simpozij i pozdravio prisutne. U ime zapadnonjemačkog Saveza ministarstva
za prehranu, poljoprivredu i šumarstvo, učesnike je pozdravio ministerialni
dirigent dr H. Schleicher.
Istoga dana, prije i poslije podne čitani su referati. Nakon čitanja referata
uslijedila je diskusija.


4. 9. Ekskurzija na području donjo-saksonske šumarije Seelzerthurm.
s temom: Sječa, izrada i transport drva u jednom reviru srednjeg gorja
u Sollingenu.
5.9. Čitanje referata i diskusija.
6.9. Ekskurzija na područje donjo-saksonske šumarije Bad Lauterberg
s temom: Sječa, izrada i transport drva u jednom reviru sa strmim terenom,
u Harcu.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 58     <-- 58 -->        PDF

7.9. Ekskurzija na području državnih šumarija Syke i Ahlhorn, s ciljem
da se vidi izrada i izvlačenje drva uz primjenu raznih strojeva kod izrade
vjetroizvala.
8.9. Posjeta Saveznom naučnom istraživačkom zavodu u Reinbeku i
Lohbrügge te posjeta Iffa-i u Vorvverksbuschu.
Na simpoziju su podneseni i pročitani referati sa slijedećom problematikom:


1. Sadašnje stanje i budući razvoj mehanizacije sječe, izrade i transporta
drva u Hrvatskoj (R. Benić i S. B o j a n i n, Zagreb, Jugoslavija);
2. Mreža šumskih puteva u Rumuniji i postignuti napredak na području
transportna drva (R. B e r e z i u c, G. I o n a s c u, D. V a s i 1 o v i c i, Bra-
sow, Rumunija);
^^^
3. Primjena rumunjskog šumskog traktora TAF 650 kod izvlačenja drva,
na teško pristupačnim i teško prohodnim šumskim tlima (Gh. Cristacke ,
Bukurešt i J. T h e i 1, Sibirt, Rumunija);
4. Problemi i mogućnosti zajedničkog planiranja optimalne mreže puteva
i troškova strojeva (I. H e r p a y, Sopron, Mađarska);
5. Novija iskustva u izgradnji i uređenju skladišta za izradu sortimenata
drva listača u Mađarskoj (J. Käldy , Sopron, Mađarska);
6. Tehnološki procesi na centralnim skladištima za izradu sortimenata
u Poljskoj (E. Kaminsky , Warszawa, Poljska);
7. Ekonomsko djelovanje racionalizacije kod sječe i izrade u Sloveniji
(A. K r i v e c, Ljubljana, Jugoslavija);
8. Utrošak vremena čovjeka i stroja kod sječe i izrade te izvlačenja
tankih stabala prilikom čišćenja i prvih proreda (M. K u b i a k, Poznan,
Poljska);


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 59     <-- 59 -->        PDF

9. Učvršćenje donjeg sloja tla kisele reakcije kod gradnje šumskih cesta
(B. I. K u v a 1 d i n, Moskva, SSSR);
10. Organizacija, tehnika i tehnologija transporta drva u SSSR-u (I.
L e o n o v i č, Minks, SSSR);
11. Planiranje sistema eksploatacije šuma kod postavljanja cilja jedne
šumarske organizacije (H. Löfller , München, Zapadna Njemačka);
12. Razvoj iskorišćivanja šuma obzirom na reformu visokoškolske nastave
u Mađarskoj (G. P a n k o t a i, Sopron, Mađarska);
13. Tendencije razvoja centralizirane izrade sortimenata u planinskim
šumama (E. P e s t a 1, Beč, Austrija);
14. Sistem izrade sortimenata kod vjetroizvala (H. B. P 1 a t z e r, Reinbek,
Zapadna Njemačka);
15. O primjeni modernih metoda planiranja i izvedbe radova sječe,
izrade i šumskog transporta u SR Rumuniji (M. Popa , Brasow, Rumunija);
16. Kuratorium za šumski rad i tehničku (KWF): Rad šumsko tehničkog
odbora za ispitivanje oruđa i strojeva (W. Schüssler , Sehauenburg, Zapadna
Njemačka);
17. Pregled mehanizacije sječe, izrade i transporta drva u Švedskoj (A.
Staat , Carpenberg, Švedska);
18. Metoda optimiranja razmaka puteva za izvlačenje drva kod sječe
prilikom njege sastojina (J. S t a j n i a k, Varšava, Poljska);
19. Transport drva zglobnim traktorima u šumama u Grčkoj (G. Ch.
S t e r g i a d i s, Solun, Grčka);


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 60     <-- 60 -->        PDF

20. U praksi pogodno određivanje učešća kore smrekove i jelove oblovine,
prema istraživanjima u Sloveniji (Z. Turk , Ljubljana, Jugoslavija;
21. O razvoju centralnih stovarišta za izradu sortimenata drva u Saveznoj
Republici Njemačkoj (H. J. Wipermann , Reinbek, SR Njemačka);
22. Glavna stovarišta drva i njihovo korištenje sa stanovišta procesa
proizvodnje u šumarstvu ČSSR-a (E. Rönay , Zvolen, ČSSR);
23. Iskustva s centrima za primjenu tehnike u šumarstvu Donje Saksonske
(G. Schmidt , Münchehof, SR Njemačka).
EKSKURZIJE


Područje pokusne šumarije Seelzerthurm. Ovo je
jedna od 5 pokusnih šumarija u Donjoj Saksonjskoj. Na ovim šumarijama
ispituju se metode rada i primjena strojeva u šumarstvu. Za nas je bilo
posebno interesantno istraživanje u eksploataciji šuma: lančani sistem rada
od obaranja stabala do transporta drva u pogone za preradu, a pored toga
gradnja puteva.


Prikazan nam je primjer povećanja gustoće mreže kamionskih puteva
nižeg reda. Najpogodnijom varijantom srednja udaljenost privlačenja od
450 m smanjena je na 180 m, čime se je postigao i najpovoljniji ekonomski
efekat.


Obzirom da je na velikom području došlo do vjetroizvala, to se nastoji
da se izrada i transport drvne mase obavi na najbolji i najjeftiniji način.


U jednom odjelu vidjeli smo konvencionalan način rada kod vjetroizvala
smrekovih stabala. Stabla se odvajaju od panja motornom pilom,
a zatim se traktorima odvlače na stovarište gdje radnici izrađuju Sortimente,
ali bez koranja. Izrađeni sortimenti se slažu na stovarištu pomoću traktora
s ugrađenim »Kuxmann-Zange Modell III«.


Koranje se vrši strojevima na glavnom stovarištu.


Kao drugi primjer, vidjeli smo slijedeći način rada: Odvajanje stabala
od panja motornim pilama; premještanje ispreturanih stabala (ravnanje)
pomoću »Raupenbagger-Grabenlöffel«; kresanje grana pomoću »Logma« švedskog
stroja za kresanje grana. Dnevni učinak dvaju »Logma« sistema iznosi
cea 500 m:). Izvlačenje debala specijalnim traktorima kapaciteta vuče 12—15
tona; transport kamionima na kojima su montirane dizalice.


Područje Šumarije Bad Lauterberg. Ovdje su učesnicima
ekskurzije podrobno objašnjeni principi detaljnog ostvarenja šuma
(Feinerschliessung) na planinskom području. Vidjeli smo i primjenu traktora
za privlačenje s teledirigiranim upravljanjem vitla.


Šumarije Syke i Ahlhorn. Na području ovih šumarija učesnici
su upoznati s radom slijedećih strojeva na područjima vjeroizvala u
smrekovim sastojinama:


1. »Logma« stroj za kresanje grana i prevršavanje. Interesatno je napomenuti
da je ovaj stroj, kao i niže navedeni, privremeno unajmljen od
švedskih poduzeća. Stroj obrađuje debla promjera od 6—36 cm; volumena
238
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 61     <-- 61 -->        PDF

0,1—1,5 m3; promjeri grana 5—10 cm; učinak po satu 20—30 m3; stroj je
mobilan i kreće se po sječini. Nakon kresanja grana u sastojim, debla se
izvlače traktorima.


2. Stroj za guljenje kore »Cambio 66« na stovarištima. Prosječni dnevni
učinak 450 m3, a maksimalni 700 m3. Neokorana oblovina prinosi se pomoću
dizalice. Okorano drvo se automatski odbacuje lijevo i desno od stroja.
3. »Processor«. To je stroj za kresanje grana, trupljenje i sortiranje
tankih i srednje debelih stabala nakon obaranja.
Obaranje, odnosno kod izvaljenih stabala, odvajanje od panja obavlja
se motornom pilom. Vuča sortimenata obavlja se traktorima.
Volvo BM SM 880-Processor. Maksimalni promjer za prepiljivanje uređajem
Processora je 65 cm, a za kresanje grana 45 cm. Processor radi dnevno
12 sati, od čega 8 sati produktivnog rada. Dnevni je učinak od 120 —
192 m3.


Također se upotrebljava i »OSA 705«, stroj za kresanje grana i prepiljivanje.


Nakon izrade i izvlačenja, na sječini se krče panjevi, a zatim panjevi
i granje odstranjuju se na složajeve (Wälle), koji se na određenim odstojanjima
nalaze duž cijele površine. Krčenje se vrši strojevima »Bagger-
Atlas 1602« i »Liebherr 911«. Odstranjivanje grana obavlja se zglobnim traktorima
ili drugim traktorima opremljenima s »Räumrechen« (uređajem za
odstranjivanje grana i panjeva).


Konzerviranje uskladištene drvne mase vjetroizvala, koja se odmah ne
proda, vrši se uređajima za prskanje vodom (Holzberegnungsanlage), kao
na primjer u Steinloge-u gdje je uskladišteno do 10.000 m3. Voda se dobacuje
pomoću »Pleuger U-Pumpe«, a uređaj za prskanje je »Mannesmann«.


8.9. Sudionici simpozija su posjetili Savezni naučno istraživački centar,
a posebno Ifla-u u Reinbeku, gdje su detaljnije upoznati s organizacijom
istraživačkog rada.
Iza toga su posjetili hamburšku luku i gradski vrt, nakon čega je simpozij
završen.
Dr R. Benić, redovni profesor
Dr S. Bojanin, izvanredni profesor