DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 44     <-- 44 -->        PDF

28.
Coloeus monedula — Čavka zlogodnjača
29. Pica pica — Svraka maruša
XVII Paridae — Sjenice 30. Parus major — Sjenica velika
31.
Parus caeruleus — Sjenica plavetna
32. Parus palustris — Sjenica crnoglava
XVIII Turdidae — Drozdovi 33. Turdus viscivorus — Drozd imelaš
34.
Turdus merula — Kos crni
35.
Luscinia megarhynchos — Slavuj mali
36.
Erithacus rubecula — Čučka crvendać
XIX
Sylviidae — Grmuše 37. Sylvia atricapilla — Grrnuša crnoglava


XX Motacillidae — Pastirice 38. Motacilla flava Pliska pastirica
XXI Laniidae — Svračci 39. Lanius minor -Svračak sivi


40. Lanius collurio — Svračak rusi
XXII Sturnidae — čvorci 41. Sturnus vulgaris — Čvorak šareni
42. Coccothraustes coccothraustes — Ba-
XXIII Fringillidae — Zebe tokljun trešnjar
43.
Carduelis chloris — Zelendur zelenac
44.
Carduelis carduelis — Češljugarka
konopljarka
45.
Carduelis spinus — Zelenčica ovčica
46.
Carduelis cannabina — Juričica obična
47.
Serinus serinus — Žutarica obična
48.
Fringilla coelebs — Zeba bitkavica
49.
Fringilla montifringilla — Zeba nikavica
50.
Emberiza citrinella — Straadica žutovoljka
51.
Emberiza melanocephala — Strnadica
crnoglava
XXIV Passeridae — Vrapci 52. Passer domesticus — Vrabac pokućar


Kako se ovdje radi o pokretljivim organizmima, ta komponenta može
biti otežavajuća i olakšavajuća i trebalo bi je imati u vidu, kao i ostale vezane
uz ptičji svijet, radi li se o izrazitoj selici, stanarici ili demigratorskim
vrstama, odnosno onima čiji se parcijalni dio ili kompletna populacija pojavljuje
iznenada. U ovom slučaju ti elementi nisu uzeti u obzir, već je
jednostranim načinom data informacija o broju godina i mjeseci za pojedinu
jedinku. Makar je cijeli problem pojednostavnjen do mjere jedne informacije
izvađene iz ekološkog konteksta, ipak je upozoravajuće da sve
određene naše spekulacije, fundamentirane i temeljite, ne mogu riješiti problem
u svim slučajevima. Činjenica je da se najviše podataka odnosi na skupine
Ardeidae, Ciconiidae, Paridae, Turdidae i najobilnije Fringillidae. Po
našoj evidenciji maksimalnu dužinu života, što je izričito vidljivo iz grafikona,
doživjeli su slijedeći primjerci koji su ujedno i unikati: Buteo lago